Gå till innehållet

Pr-kampanjen “Svenska skogen” årets greenwash

Avverkade träd. Foto: Erik Hansson

Idag meddelade Jordens Vänner att skogsindustrins “påkostade och missvisande” pr-kampanj “Svenska Skogen” blev årets vinnare av Svenska Greenwashpriset.

Jordens vänner utser varje år tre kandidater till Svenska Greenwashingpriset utifrån kriterierna att aktörerna bara låtsas att de tar ansvar för en grön omställning och istället försöker vilseleda allmänheten med kommunikation som framställer något som mer miljövänligt än vad det faktiskt är.

I år blev det en ovanligt jämn match mellan kampanjen Svenska Skogen och svenska staten, men till slut var det skogsindustrins pr-kampanj som fick flest röster.

– Svenska Skogen anstränger sig genom påkostade och missvisande PR-kampanjer för att framställa skogen som artrik och sprudlande av liv samtidigt som bolagen bakom Svenska Skogen orsakat ödeläggelse av våra skogar. Att så många röstade på kampanjen indikerar att skogsindustrin inte kan gömma sig bakom gröna pr-kampanjer. Istället för att spendera långt över 135 miljoner på grön marknadsföring bör de resurserna riktas mot att ställa om skogsindustrin så att den slutar utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden och helt låter bli att bruka skyddsvärd skog, säger Jordens Vänners ordförande Nastaran Zargari.

Motiveringen lyder:

”2022 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, pr-kampanjen Svenska Skogen (skapad av Svensk Skogskommunikation AB som består av branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna), menar att det är bra för klimatet att skogen brukas enligt dagens modell. Modellen handlar till stor del om att skapa kalhyggen och monokulturer, vilket gör att arter dör ut i en rasande takt och raderar skogens viktiga funktion som kolförråd. I motsats till vad den här pr-kampanjen försöker hävda, så motverkar dagens skogsbruk klimatmålen. Svenska Skogen har under många år lagt mångmiljonbelopp på en kampanj som är ett skolexempel på greenwashing eftersom den påstår att ökat skogsbruk enligt rådande modell skulle vara klimatsmart. Dessa pengar hade istället kunnat användas till att ställa om skogsbruket till att bli klimatsmart på riktigt. Därför är Svenska Skogen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2022.”

Det är inte första gången vinnaren har en koppling till skogsindustrin. 2020 vann Sveaskog och 2012 Stora Enso.

Källa: Jordens vänner

Mer att läsa