Gå till innehållet

Greenwashnominerade: Skogs- och gruvindustrin och svenska staten

Grönmålning. Foto: Neep, CC BY-SA 3.0.

De nominerade till miljöorganisationen Jordens Vänners utmärkelse Svenska Greenwashpriset har offentliggjorts. Tre aktörer som bara låtsas att de tar ansvar för en grön omställning och istället försöker vilseleda allmänheten med kommunikation som framställer något som mer miljövänligt än vad det faktiskt är.

– Många aktörer anser sig bidra till omställningen av samhället och idag ser vi att grönmålningen ökar snarare än minskar. Det vilseleder allmänheten och ger ett sken av att samhället är på väg mot rätt håll, säger Nastaran Zargari, ordförande på Jordens Vänner.

De tre nominerade till “årets främsta grönmålare”, med Jordens vänners motiveringar:

Beowulf Mining
“De hävdar att deras gruvplaner i Gállok/Kallak är en nödvändig del av den “gröna” omställningen och att de är räddare av klimatet. Men det är inget annat än greenwashing. Exploateringsplanen kränker samernas mänskliga rättigheter samtidigt som den skulle innebära förlust av oersättlig gammelskog. Gruvan skulle också orsaka mycket stora koldioxidutsläpp och avfall. Det går såklart inte att rädda naturen genom att förstöra den Beowulf Mining kommer dessutom att tillverka järnmalmspulver, vilket inte är relevant för den “fossilfria” delen av leveranskedjan, eftersom de kommer att behöva järnmalmspellets i sina processer.”.

Kampanjen Svenska Skogen (för andra gången)
“Har genom påkostade och missvisande PR-kampanjer under många år försökt lura allmänheten att den svenska kalhyggesmetoden inte skadar den biologiska mångfalden i skogen och att skogen bör huggas ner – för klimatets skull. Men i verkligheten innebär den svenska skogsmodellen enorma växthusgasutsläpp, daglig förlust av oersättliga gammelskogar och en ständigt växande yta av klimat- och miljöskadliga trädplantage. Sverige har därför mindre naturskog kvar än någonsin, rekordmånga monokulturer av planterade träd och en ständigt minskande mängd artrika naturskogar kvar. Detta leder till fler rödlistade arter och ökade klimatutsläpp. Svenska Skogen är en greenwashingkampanj i mångmiljonklassen som är utformad endast för att grönmåla Sveriges enskilt största utsläppare av växthusgaser.”

Svenska staten
“Har under lång tid, genom olika regeringar och med ett samlat stöd av riksdagen, ägnat sig åt en politik i strid med ekologi, miljö och klimat. Systematiskt bedrivs politik som går emot en rättvis och hållbar utveckling då dagens “klimatpolitik” leder till ökade utsläpp. Representanter för svenska staten hävdar vid varje givet tillfälle att Sverige ligger i framkant när det kommer till hållbarhet. Detta är grönmålning – de sätter på tok för oambitiösa klimatmål och driver kontinuerligt politik som leder till att inte ens de otillräckliga miljö- och klimatmålen kan nås. Sveriges utsläpp ökar, och bilden av Sverige som klimatledande och väktare av mänskliga rättigheter börjar krackelera.”

Rösta på vilken av kandidaterna du tycker ska vinna här.

Svenska Greenwashpriset har delats ut sedan 2010 och har tidigare bland annat gått till AP-fonderna, Sveaskog, Preem, Centerpartiet, Stora Enso och Miljöpartiets partistyrelse.

Läs även:
Danmark ställer krav på reklam för ”hållbara” produkter
• Svenska bankers ”hållbarhetsfonder” bidrar till skövling av Amazonas
Svenska greenwashpriset till AP-fonderna
• Hur bra jobbar svenska företag för biologisk mångfald?

Källa: Jordens Vänner

Mer att läsa