Gå till innehållet

Regeringen tar över Preemraff-fallet – “en delseger”

Preemraff i Lysekil. Foto: MarcusroosEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Regeringen har beslutat att pröva om oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil ska tillåtas eller inte. Detta eftersom verksamheten förväntas få så stora klimatpåverkande utsläpp. Naturskyddsföreningen kallar beslutet “en delseger” och även WWF och Preem själva är positiva till beskedet. 

– Regeringen prioriterar klimatet och då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Ytterst handlar det om att regeringen måste ha ett handlingsutrymme att nå riksdagens beslutade klimatmål. Vi måste nu vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen. Det är vårt ansvar mot oss själva och våra barn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Preems nya fabrik ser ut att få klartecken – störst koldioxidutsläpp i Sverige

Regeringen har enligt miljöbalken möjlighet att pröva verksamheter som kan antas bli omfattande eller för att främja en hållbar utveckling, exempelvis genom att begränsa klimatpåverkan.

Naturskyddsföreningen välkomnar att ”regeringen tar ansvar i frågan” och menar att regeringen ”har större möjlighet att göra de avvägningar och ta de beslut som krävs för att minska utsläppen”. Inte minst på grund av klimatlagen. 

– Vi anser att regeringen är bättre lämpad än domstolen att svara på frågan om vilka utsläpp som kan tillåtas fram till det att Sverige når nollutsläpp 2045. Det vore en stor besvikelse om regeringen, som är ansvarig enligt klimatlagen, skulle godkänna en fördubbling av utsläppen från en verksamhet som producerar fossila bränslen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande. 

LÄS ÄVEN: • Naturskyddsföreningen överklagar fabrik med störst koldioxidutsläpp i Sverige

Även Världsnaturfonden WWF är positiva till regeringens beslut.
– Eftersom investeringen medför en stor ökning av utsläppen att Sveriges klimatmål riskeras, är en prövning på regeringsnivå en rimlig konsekvens av klimatlagen. Preem ingår i EU ETS [handel med utsläppsrätter] med gemensamt utsläppstak, men det finns ändå skäl att i hela EU pröva investeringar som leder till stora nya utsläpp. Detta eftersom taket behöver sänkas väsentligt för att EU ska vara i linje med Parisavtalet. Alla nya utsläpp gör detta politiskt svårare, skriver WWF på Twitter.

Preems vd Petter Holland säger i ett pressmeddelande att bolaget också välkomnar beskedet från regeringen och att verksamheten är komplex.
– Det här ger oss en möjlighet att kunna redogöra för hur det hela hänger ihop. Vår planerade utbyggnad är tänkt att användas i kombination med infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (carbon capture and storage), och andra åtgärder som bidrar till minskade utsläpp på sikt.

Källor: Regeringen, Naturskyddsföreningen, Ny Teknik och WWF

Mer att läsa