Pris till biparadis som vill inspirera

Blottad sand och blommande gullris i Biparadiset i Örkelljunga. Foto: Pär Svensson

Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne–Blekinge delade nyligen ut Den biologiska mångfaldens pris för åttonde gången. I år gick det Örkelljungabygdens natur och det biparadis som de skapat.

Priset, som delas ut till aktörer i Skåne, är tänkt att sprida kunskap, skapa engagemang och intresse för biologisk mångfald hos allmänheten. Årets pris går till Örkelljungabygdens natur med samarbetspartners för deras arbete med Biparadiset i Örkelljunga.

– Det utgör ett mycket fint exempel på hur olika delar av samhället tillsammans kan verka i lokala projekt för att skapa engagemang, väcka intresse, ordna finansiering och praktiska insatser. Utöver Örkelljungabygdens Natur omfattar nomineringen därför även kommunens dagliga verksamhet Vågen och kommunens gatu- och parkavdelning, skriver Naturskyddsföreningen Skåne i sin motivering.

Öppna, solbelysta platser i Biparadiset Örkelljunga. Foto: Christophe Molina

Projektet startade 2015. Då tog Örkelljungabygdens natur kontakt med kommunens Naturvårdsgrupp och den dagliga verksamheten Vågen, som har fokus på sysselsättning och tema natur. Efter en exkursion med entomologen Mikael Sörensson hittades ett område som ansågs vara lämpligt.

Insatser för insekter, fåglar och människor

Det var en gammal sandtäkt som återställts runt år 2000 och som sedan dess börjat växa igen av björk och tall. Inspirerat av Biparadiset i Bokhultet utanför Växjö inleddes insatser för att göra sandtaget till ett paradis både för bin och människor. Det skapades sandblottor för att ge marklevande vildbin möjligheter att skapa bostäder, såddes ängsfröer och genom att hindra igenväxningen och med kontrollerade gräsbränningar gavs många växter chansen att etablera sig. Dessutom skapades lämpliga vallar åt backsvalor som gärna bygger bon i branta sandhögar.

Runt området gjordes också en vandringsslinga på ungefär 800 meter med flera bänkar och informationsskyltar för att göra platsen inbjudande även för människor.

Humla som besöker blåmunkar/monke i biparadiset. Foto: Pär Svensson

Vid inventeringar för några år sedan hittades inte mindre än 298 insektsarter och 192 kärlväxter i området.

I dagsläget sköts området främst av ideella insatser från Örkelljungabygdens natur. De ser till att det inte växer igen, underhåller informationsskyltar och håller i guidningar och studiebesök.

Ekholmsgårdens beteshagar intill biparadiset. Foto: Pär Svensson

– Vi hoppas att Biparadiset i Örkelljunga skall kunna inspirera andra att göra något liknade – som Bokhultet inspirerade oss. Kanske någon av grannkommunerna tar efter och att samverkan kan växa fram. Tänk ett nätverk av unika områden med samma epitet – Biparadiset – där vi kan lära av varandra. Kanske den högt flygande idén om en årlig seminariedag kan öppna upp för samverkan och utveckling. I vilket fall kommer bin att surra för allas bästa i täkten vid Ekholm och kanske även någon backsvala hittar dit och gräver sig ett bo, skriver Örkelljungabygdens natur i sin projektbeskrivning.

Hitta till biparadiset via Googles Maps.

Källor: Naturskyddsföreningen i Skåne och Örkelljungabygdens natur