Gå till innehållet

Antalet tigrar i Indien fortsätter öka

Medan Sverige tillåter rekordstor jakt på landets vargar och lodjur och våra styrande politiker vill hålla antalet rovdjur på miniminivåer har Indien ett helt annat synsätt på sina stora rovdjur. Landet firar nu 50 års arbete med att förbättra situationen för tigern. Ett arbete som varit väldigt framgångsrikt och som landet är mycket stolt över.

Antalet tigrar har stadigt ökat i Indien, från drygt 1 400 år 2006 till 2 226 år 2014 och när nu räkningen för 2022 är klar landade summan på 3 167 tigrar. Det utgör 75 procent av världens hela population och är dessutom något som landets ledande politiker är stolta över:
– Indien tror inte på konflikten mellan ekologi och ekonomi. Båda är lika viktiga för att kunna samexistera. I Indien är skydd av naturen en del av vår kultur, säger premiärminister Narendra Modi.

I dagsläget har landet upprättat 75 000 kvadratkilometer tigerreservat och antalet skyddade områden har ökat kraftigt. Antalet kommunala naturreservat har ökat från 43 till 100, elva nya våtmarker har adderats till Ramsar-listan över “våtmarker av internationell betydelse” och antalet nationalparker och skyddade områden runt känsliga områden har ökat från 9 till 468 på ett årtionde.

Insatserna för att skydda mer natur gynnar inte bara det ikoniska kattdjuret. Antalet asiatiska lejon (en underart till lejonet) har ökat från 525 år 2015 till 675 år 2020, leopardpopulationen har ökat med 60 procent på fyra år och dessutom har det nu fötts geparder i Indien för första gången på 75 år efter ett projekt att återintroducera arten.

Under uppmärksammandet av 50 års arbete för tigrar lyfte premiärminister Narendra Modi också vikten av naturturism som gett ökad förståelse och minskat konflikterna mellan människor och andra djur.

Läs även

WWFs naturvårdschef i Indien om skillnaden mellan våra länders syn på rovdjur
Antalet döda tigrar minskar i Indien
Ljusglimtar och motgångar i kampen för tigern

Källor: Indiens regering och Deccan Herald

Mer att läsa