Gå till innehållet

Ljusglimtar och motgångar i kampen för tigern

Wwf

Tiger i södra Indien. Foto: Steve EvansFlickr, CC BY 2.0, Link

2010 samlades världens 13 tigerländer och beslöt sig för att fördubbla antalet tigrar i världen till år 2022. Det som började så lovande ser ut att misslyckas, men det finns flera exempel som väcker hopp för det starkt hotade kattdjuret.

Idag den 1 februari 2022 inleds Tigerns år i Kina. Senare i år, den 5 september, ska det hållas ett nytt tigertoppmöte där det bland annat ska avslöjas hur det gått för den starkt hotade arten sedan den senaste inventeringen 2016. Men det ser inte ut som att de 13 tigerländerna lyckats med sitt mål om att fördubbla antalet tigrar sedan 2010.

Då fanns det ungefär 3 200 tigrar kvar i det vilda. En katastrofal kollaps jämfört med de cirka 100 000 tigrar som fanns vid 1900-talets början. På tigertoppmötet inleddes många satsningar för att främja tigern och 2016 kunde en glädjande ökning redovisas när det hittats 3 900 tigrar. Även om det lovade gott inför framtiden och den kraftigt negativa trenden var bruten så var det fortfarande långt kvar till målet.

Men sedan dess verkar den positiva utvecklingen kommit av sig i många länder. Situationen har till och med förvärrats de senaste åren när tigern har utrotats i Kambodja, Laos och Vietnam och de senaste årtiondena har tigerpopulationerna dessutom minskat i Indonesien, Malaysia, Myanmar och till viss mån även i Thailand.

WWF påpekar i ett pressmeddelande att det också finns många positiva exempel från arbetet för tigern.

– Tigertoppmötet 2010 satte igång ett oöverträffat arbete för att rädda tigern. Resultaten visar vad som kan uppnås genom långsiktigt samarbete. Engagemanget hos fältteam, naturvårdsorganisationer och lokalsamhällen som lever i tigerlandskap ligger bakom dessa extraordinära resultat, säger Stuart Chapman, ledare för WWFs globala tigerarbete, Tigers Alive Initiative.

I Indien, där den största delen av världspopulationen bor, har antalet ökat. Det gäller även i Bhutan och i Ryssland. Nepal ser dessutom ut att bli enda land som lyckas med målet att fördubbla sin tigerpopulation sedan 2010, från 121 till 240 i dagsläget och en förhoppning om att antalet ska nå 250 år 2022.

Genom satsningen på tigrar har den negativa utvecklingen stoppats och stora områden har fått skydd, vilket i sin tur även gynnar många andra djur. I Kina har det skapats världens största tigerreservat, en nationalpark i Ryssland har visat upp tredubbelt fler tigrar och Khatakorridoren, som utvidgats från 115 till 3 800 hektar, möjliggör för tigrar att röra sig fritt mellan Nepal och Indien. Det har startats flera samarbeten över landsgränser för att stoppa den illegala handeln med tigerdelar och tigerprodukter och Kazakstan har inlett förberedelser för att kunna återintroducera tigrar till landet år 2025. Det blir i sådana fall första gången på 70 år som det lever tigrar vilt i Kazakstan. WWF är involverade i många av dessa åtgärder.

– Att förbättra tigrarnas livsmiljöer genom mer effektivt skydd och åtgärder mot tjuvjakt har gett positiva resultat. Men vi behöver fortsätta med globala insatser och andra nödvändiga åtgärder om vi ska lyckas bevara denna fantastiska art på sikt, säger WWFs tigerexpert Louise Carlsson.

Margaret Kinnaird, som leder WWFs globala artarbete, poängterar att det återstår mycket arbete:

– Låt oss inte glömma att tigrarna fortfarande hotas av tjuvjakt och förlust av livsmiljöer. Regeringarna måste göra mer, särskilt i delar av Sydostasien där en tigerkris härjar.

Primorye i Ryssland är också ett exempel på att hotet är långt ifrån över. Jakt hade decimerat antalet amurtigrar till enbart ett 30-tal för ungefär 100 år sedan. Därefter inleddes framgångsrika bevarandeåtgärder. I dagsläget har antalet gått upp till ungefär 600. Nästan alla lever i Ryssland och minst 400 av dem i Primorye. 2021 skrev National Geographic dock om en ny studie från Ryssland som avslöjade att mellan 49 och 73 amurtigrar skjuts av tjuvjägare årligen enbart i Primorye. Det är 3-4 gånger fler än vad Ryssland påstår skjuts i hela landet.

Källa: WWF

Mer att läsa