Gå till innehållet

Klart: Geparder återintroduceras till Indien

I dagarna kom det slutgiltiga beskedet som godkänner att Indien i slutet av året återigen kommer ha geparder – ungefär 75 år efter att de utrotats i landet.

1947 sköts den sista geparden i Indien och redan på 1970-talet diskuterades att återintroducera arten. Planerna har ändrats åtskilliga gånger, bland annat i takt med att även andra länder fått allt färre geparder, men nu ser det ut att bli verklighet. För ett år sedan gav högsta domstolen klartecken och nu har även landets myndighet för bevarande av vilda djur sagt ja till planen, uppger Business Insider South Africa.

Fem hanar och tre honor har dessutom donerats från Sydafrikas Endangered Wildlife Trust och ska släppas ut i Kuno National Park i Indien, troligtvis i november.

Gynnar även andra arter i gräsmarker
Samtidigt som det nu görs insatser för att geparderna ska kunna trivas i nationalparken kommer många andra arter som behöver gräsmarker att gynnas.

Indien har sedan 1972 jobbat på det här sättet med sitt bevarandearbete. De har fokuserat på att gynna specifika arter som i sin tur hjälpt många andra arter. Så har till exempel gjorts med exempelvis tigrar, floddelfiner och snöleoparder för att skydda dessa djurs livsmiljöer och därmed skapa förutsättningar även för andra arter.

För ungefär 100 år sedan fanns det 100 000 geparder i världen. I dagsläget återstår bara ungefär 7 000 geparder och 2017 varnades det för att det krävs kraftiga åtgärder för att inte arten ska utrotas. Det största hotet är minskande livsmiljöer.

Läs även:
Geparder kan återintroduceras i Indien – 70 år efter utrotningen
• Akuta åtgärder krävs för att rädda geparden från utrotning
• Därför är inaveln så hög hos geparder
• Överraskande upptäckt om geparders tillbakagång

Källa: Business Insider South Africa

Mer att läsa