Gå till innehållet

Antalet döda tigrar minskar i Indien

Sett till de senaste tre åren har antalet tigrar som dött i Indien minskat. Från 122 och 115 stycken år 2016 och 2017 till 100 dödsfall under 2018. 

I Indien lever ungefär 70 procent av all världens tigrar och även om de ökat i antal så står de inför en lång rad hot – så som exploatering av deras livsmiljöer, tjuvjakt och konflikter med människor. De 100 tigrarna har dött av olika anledningar. Naturliga dödsfall räknas med, liksom tigrar som dött av elektricitet, förgiftning, tjuvjakt och i slagsmål med andra tigrar. I 69 av de 100 fallen har dödsorsaken ännu inte klarlagts.

LÄS ÄVEN: • WWFs naturvårdschef i Indien om landets utmaningar och synen på rovdjur

Ungefär hälften av de 100 dödsfallen 2018 skedde utanför tigerreservaten. Det är inte så konstigt eftersom 40 procent av Indiens tigrar lever utanför skyddade områden.

LÄS ÄVEN: • Att rädda tigrar hjälper många andra arter och ekosystem

Antalet tigrar i Indien har ökat relativt fort. År 2006 fanns det bara 1411 tigrar i landet. 2014 beräknades antalet till 2226 och när årets räkning snart släpps har de troligen blivit ännu fler.

Källa: Mongabay

Mer att läsa