Gå till innehållet

Överfiske har lett till halverat antal ungar för knubbsälar

Ny forskning visar att knubbsälarna blir allt färre och det är överfisket som bär skulden.

Knubbsälar förökar sig långsamt. De får max en unge per år när de har gott om föda, men vid matbrist får de bara en unge varannat år. Det är nu vad som drabbar beståndet på västkusten. I en artikel hos SVT Väst berättar forskare från Göteborgs universitet hur överfisket på västkusten nu är så omfattande att knubbsälarna bara kunnat föda hälften så många ungar.

Karin Hårding, professor i zoologisk ekologi vid Göteborgs universitet och ledare av projektet som bland annat inventerar knubbsälar, säger till SVT Väst att “saker inte står helt rätt till i våra hav”:
– Det marina ekosystemet är stressat. Honorna får simma längre ut efter mat, de växer långsammare och när energi inte räcker till utvecklas inte det befruktade embryot, säger hon.

Att sälarna hittar för lite mat visar sig också i Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) undersökningar. 2022 obducerades elva knubbsälar som hittats döda eller skjutits i jakten. Fem av dem hade “dåligt hull” och fem av dem var “utmärglade”.

Kritik mot att jakt på knubbsäl tillåts

Framför allt är det stora fiskar som saknas och för att de ska kunna återhämta sig krävs minskade trålkvoter och större marina reservat där inte fiske tillåts. Naturvårdsverket beslutar årligen om licensjakt på knubbsäl. I år får 630 individer skjutas.

Karin Hårding tillhör de forskare som är kritiska till att jakten bedrivs:
– Många av oss som forskar på knubbsäl tycker att detta är förvånande. Argumenten för den ökade jakten är inte underbyggda med fakta och det saknas en analys av hur jakten kommer att påverka beståndens långsiktiga överlevnad, skriver hon i Våra rovdjur

Det finns också en oro för att nya utbrott av sjukdomar ska slå hårt mot sälarna. 1979 dog 3-5 procent av den Nordamerikanska populationen av ett fågelinfluensavirus och utbrott av sälpest skedde både 1988, 2002 och 2007 i Sverige. Sammanlagt dog 56 000 sälar i dessa utbrott i Sverige. 2014 dog ungefär 3 000 knubbsälar i Skagerrak och Kattegatt av fågelinfluensa (H10N7).

Läs även

Ny studie avslöjar hur lite torsk sälar äter
Sälsäkra torskburar ska minska konflikten mellan fiskare och sälar
Hårdare förbud mot handel med sälprodukter i EU
Oroväckande många döda knubbsälar – ny influensatyp?

Källor: SVT Väst och Svenska rovdjursföreningen

Mer att läsa