Ny studie avslöjar hur lite torsk sälar äter

Knubbsäl. Foto: Erik Hansson

Knubbsälar får ofta skulden för att det är lite torsk i Skagerrak. Nu visar en ny norsk studie att den populära matfisken bara utgör två procent av sälarnas diet och det är bara en bråkdel av vad fisket tar upp.

Genom att söka av områden med drönare och genom att analysera innehållet i sälbajs har forskarna kommit fram till att torsk bara utgör ungefär två procent av knubbsälarnas diet. De äter framför allt andra, mindre fiskarter som inte ingår i det kommersiella fisket. Fiskenäringen i inre Skagerrak tar upp nästan 20 gånger så mycket torsk som knubbsälarna.

Många som fiskar i området har hävdat att det är det ökande beståndet av knubbsälar som bär skulden för att det är så lite torsk. Forskarna har nu kunnat visa att så inte är fallet i studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Biology Research.

– Resultaten visar att det inte råder någon större konkurrens mellan fiskenäringen i Skagerrak och knubbsälen, säger forskaren Carla Freitas vid Havforskningsinstituttet.

2018 publicerade Stockholms universitet en studie som visade att det är fisket, övergödning och klimatförändringar som är de verkliga problemen för Östersjötorsken, inte de allt fler gråsälarna.

LÄS ÄVEN:
• Fiskare kritiska till videoövervakning, men kastar allt mer torsk överbord
”Farligt lite” torsk i Nordsjön
Rekordlåga nivåer för flera fiskarter på västkusten
Gråsälar inte huvudhotet mot Östersjöns torsk

Källor: Havforskningsinstituttet och Marine Biology Research