Gå till innehållet

Orkidé på ö utan humlor övergår till dolksteklar

Orkidéer är ofta anpassade för att pollineras av specifika arter. På en japansk ö har en orkidé visat hur det kan förändras över tid.

Det är orkidén med det vetenskapliga namnet Goodyera henryi som forskare vid Kobe university undersökt. På Japans fastland pollineras den av en specifik humleart med tillräckligt lång tunga. Men på ön Kozu, långt från fastlandet, finns inte den humlan. Trots det hittas Goodyera henryi där. Orkidén har utvecklats till att pollineras av en art dolksteklar som finns på ön. Goodyera henryi på Kozu har kortare blomrör än på fastlandet så att dolkstekeln ska kunna hjälpa till med pollineringen.

Men när forskarna undersökte generna hos Goodyera henryi på ön fick de en överraskning.
– Alla exemplar som ursprungligen kategoriserades som Goodyera henryi på Kozu är hybrider, vilket leder till att det inte finns någon ren art på ön, berättar Suetsugu Kenji vid Kobe university, som ledde studien.

På Kozu växer nämligen den nära orkidésläktingen Goodyera simils, som också pollineras av dolkstekeln. När pollen blandats mellan de två växterna har det så småningom bildats hybrider. På så sätt förändrades Goodyera henryis utseende.

Överst: humlor som pollinerar Goodyera henryi. Mitten: Dolksteklar som pollinerar Goodyera similis. Nederst: Dolksteklar som pollinerar Goodyera henryi på ön Kozu.

– Den mest spännande aspekten av det här resultatet är förmodligen vår förståelse av hur växter kan anpassa sig och utvecklas som svar på förändrade ekologiska förhållanden, särskilt i samband med minskande populationer av pollinerare. Även om växter som är beroende av humlor lyckas hitta ersättande pollinatörer, i den globala nedgången av långtungade humlor, kan upprätthållandet av växternas artgränser äventyras på grund av delningen av pollinatörer via hybridbildning, säger Suetsugu Kenji.

Eller som Kobe university uttrycker det i sin rubrik: “Orkidé på ö utan humlor hittar stekel, förlorar sig själv”.

Läs även

Nyupptäckt orkidé stulen i Sverige
• Mångmiljonhandel med vilda och hotade orkidéer
Brist på pollinering drabbar både matproduktion och folkhälsa

Källor: Kobe university och New phytologist

Mer att läsa