Gå till innehållet

Omfattande kollaps för rovfåglar i Afrika

69 procent av Afrikas rovfågelarter riskerar att utrotas.

Det går inte bra för Afrikas rovfåglar. I en ny studie undersöktes trender för 42 afrikanska rovfågelarter. 88 procent har minskat under en period på ungefär 20-40 år och 69 procent har minskat så kraftigt att de överskrider Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificering av arter som riskerar att utrotas.

När rovfåglar försvinner riskerar det att utlösa omfattande kaskadeffekter. Färre asätare ökar risken för att sjukdomar sprids från döda djur i landskapet och balansen i ekosystemen riskerar att rubbas när rovfåglar försvinner eller minskar kraftigt.

Skyddade områden av stor betydelse

Rovfåglar är dessutom särskilt utsatta eftersom de fortplantar sig långsamt. Det kan ta flera år innan de blir könsmogna, de får oftast bara ett fåtal ungar och häckar inte alltid varje år. Varenda förlorad individ har därför betydelse och en eventuell återhämtning tar lång tid.

Studien visar också att stora rovfåglar har minskat betydligt kraftigare än mindre arter. Minskningen var också större i Västafrika än på andra håll, och det visade sig att skyddad natur är oerhört viktig för rovfåglarna. I de skyddade områdena var förlusten bara hälften så stor som på oskyddade platser.

– Det är oroväckande att de arter som drabbats hårdast har blivit betydligt mer beroende av skyddade områden. Det visar hur viktigt det är att utvidga skyddsområdena så att de täcker 30 procent av landytan senast 2030 – ett viktigt mål som fastställdes vid FN:s konvention om biologisk mångfald COP15, skriver forskarna i sin slutsats.

Sekreterarfågeln närmar sig utrotning.

Finns snart inte kvar i oskyddade områden

Flera av de stora, karismatiska örn- och gamarterna i Afrika kommer troligen inte finnas kvar på stora delar av Afrikas oskyddade områden år 2050 om inte det görs kraftansträngningar för att stoppa utvecklingen. Stridsörnen (bild här ovan) och gycklarörnen har redan drabbats så hårt att de inte längre finns kvar utanför de skyddade områdena.

– Afrika står vid ett vägskäl när det gäller att rädda sina magnifika rovfåglar. I många områden har vi sett dessa arter i stort sett försvinna. En av Afrikas mest ikoniska rovfåglar, sekreterarfågeln, är till exempel på randen till utrotning. Det finns inget enskilt hot mot dessa fåglar, utan det är en kombination av många hot som orsakas av människan, med andra ord ser vi hur de dör av tusen olika orsaker, säger Darcy Ogada, en av författarna bakom studien.

Källor: Nature och University of St Andrews

Mer att läsa