Gå till innehållet

Chockerande minskning av rovfåglar i en av Afrikas sista stora vildmarker

Örongam – en av arterna som minskat i antal. Foto: Bram ter Keurs, CC BY 3.0, 

En stor inventering har återigen gjorts av Botswanas fågelliv. Jämfört med för 20 år sedan har nästan hälften av rovfåglarna minskat i antal med mer än hälften och vissa flyttfåglar har helt försvunnit. Detta trots att inventeringen gjordes i en av Afrikas sista stora vildmarker. 

Undersökningen gjordes av naturorganisationen Raptors Botswana tillsammans med University of Cape Town (UCT) och resultaten var nedslående. 29 rovfågelarter eftersöktes. 14 av dem har blivit signifikant färre och elva av dem har mer än halverats i antal.

LÄS ÄVEN: • Gamar fortfarande utsatta för stora hot i Asien, Europa och Afrika

– Även om det är känt att andra rovfågelpopulationer i Afrika minskat i antal, speciellt i västra Afrika, så trodde vi inte att minskningen skulle vara så dramatisk i Botswana, eftersom här lever relativt få människor och nästan 40 procent av landytan har någon form av skydd, säger Arjun Amar vid UCT, som ledde forskningen.

Gamar har drabbats extra hårt och den troliga anledningen är tjuvjägare. En tredjedel av alla gamar har förhöjda nivåer av bly i sig, troligen efter att ha ätit skjutna djur.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Afrikas gamar på väg att utrotas

Exakt varför så många rovfåglar minskar i antal är dock inte helt fastställt, eftersom de har olika diet och livsmiljöer, men klimatförändringar tros kunna ha en påverkan.

Forskarna anser att deras undersökning visar “extremt oroväckande” trender för flera rovfåglar i Botswana.

Källor: UCT och Science Direct

Mer att läsa