Gå till innehållet

Ökad oro för djur som flyttar

Storspovar på väg söderut. I Sverige har arten minskat med 35 procent sedan 2002. I södra Sverige är minskningen så stor som 65 procent, enligt Svensk fågeltaxering. Foto: Daniel Pettersson

En del djur flyttar till olika områden under vinter och sommar för att få tillgång till maximalt med föda. Men en ny studie visar att dessa flyttande arter får det allt svårare och att fördelarna med att flytta långt börjar utraderas.

Djur som flyttar norrut på sommaren har i snitt minskat mer i antal än arter som lever i ungefär samma område året om. De hittar mindre mat, utsätts för fler patogener och parasiter och högre tryck från rovdjur, jämfört med tidigare årtionden. Anledningen tros vara klimatförändringar och press från mänskligheten, vilket börjat radera ut fördelarna med att flytta norrut, enligt ett internationellt forskarteam som publicerat sina resultat i Trends in Ecology & Evolution. Reproduktionen är sämre och de har en högre dödlighet.

Forskarna, som gått igenom 25 studier om migrerande djur, anser att de minskade fördelar för långväga migration kan få allvarliga konsekvenser både för djurens populationer och för ekosystemfunktioner.

– Dessa upptäckter är alarmerande. Vi har levt i tron att nordliga häckningsplatser utgör säkra områden för flyttande djur. Men nu kan dessa nordliga och arktiska områden tvärtom utgöra ekologiska fällor eller förstörda miljöer, säger Vojtech Kubelka, huvudförfattare till rapporten.

Som exempel nämner Kubelka att mildare vintrar har lett till att lämlar och sorkar minskar i antal i Arktis. Det innebär i sin tur att rovdjuren i norr i brist på byten börjar ge sig på fågelbon. De senaste 70 åren har det blivit tre gånger så vanligt att rovdjur tar häckande fåglar, ungar och ägg. Det beror till stora delar på klimatförändringarna menar Kubelka.

De inblandade forskarna anser att det är svårt att komma till rätta med problemet eftersom det är så stora områden och många faktorer som påverkar flyttande djur, men de anser att det behövs betydligt mer naturvårdsinsatser i arternas häckningsplatser. Dessutom måste kända problem längs djurens flyttvägar åtgärdas.

Källor: University of Bath och Trends in Ecology & Evolution

Mer att läsa