Nytt projekt ska underlätta hjälp till svenska arter

Grönfläckig padda. Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, Link

I samband med Biologiska mångfaldens dag 2020 lanserades en ny webbplattform för att stödja arbetet med hotade arter – RäddaEnArt.

RaddaEnArt.se listas 44 olika bevarandeprojekt från 14 olika organisationer. Fåglarna utgör den största gruppen med 15 projekt och näst störst är däggdjuren med 11 projekt.

– Fjärilar och kärlväxter är grupper med många arter i vår svenska natur varav många är svårt hotade. Det är därför förvånande att så få bevarandeprojekt pågår, säger RäddaEnArts initiativtagare Magnus Rignell.

Hur föddes idén till RäddaEnArt?
– Det är egentligen en idé jag länge gått och funderat på då jag för ett antal år sedan började leta efter olika bevarandeprojekt på nätet. Jag hade svårt att få en samlad bild av vilka projekt som finns hos olika organisationer. Då föddes idén till en portal där du ska hitta allt, det blev RäddaEnArt.

Magnus Rignell. Foto: privat

Magnus berättar att engagemanget grundar sig i en önskan om att bidra till ökad biologisk mångfald.
– Det är ett område som fått mer och mer uppmärksamhet de senaste åren men där vi måste göra otroligt mycket mer på kort tid då artutrotningen går i en rasande fart. I FN:s vetenskapliga panels (IPBES) senaste rapport har man bland annat konstaterat att det finns 85 % mindre våtmarker idag jämfört med år 1700, att 66 % av havsmiljöerna är allvarligt påverkade och att upp till en miljon arter hotas av utrotning. Men egentligen tycker jag inte om att prata om hot utan tycker det känns mycket bättre att fokusera på det vi kan göra och sedan börja göra det.

Ett sådant sätt var för Magnus att starta RäddaEnArt och därmed försöka skapa större uppmärksamhet för landets hotade arter och samtidigt göra det lättare för privatpersoner att skänka bidrag till de bevarandeprojekt som pågår.
– Jag är otroligt nöjd att jag efter ganska mycket arbete nu äntligen har webbportalen på plats men självklart finns planer framåt också. Jag vill gärna utöka konceptet RäddaEnArt Vän och erbjuda dom som ansluter sig blanda annat spännande resor till olika bevarandeprojekt. Jag önskar också fördjupa samarbete med de olika organisationer som finns i portalen, bygga upp ett eget insamlingssystem och stötta mindre projekt där det inte finns en etablerad organisation med administration etcetera bakom.

Tankar finns också att starta upp olika crowdfunding-projekt för arter som är välkända för många men som nu minskar kraftigt. Exempelvis hussvala, storspov, flera arter fladdermöss och många av våra groddjur. Ett groddjur som har det svårt just nu är grönfläckig padda, trots de bevarandeinsatser som görs.

Något bättre går det för en av hans favoriter:
– Vitryggig hackspett är en art jag följt länge och som minskat snabbt men där vi nu ser en liten ljusning med bland annat en liten med växande population i Norrbotten. Populationen i Mellansverige ökar nu också sakta, inte minst tack vare betydande bevarandeinsatser med skydd av häckningsområden och utsättning av vitryggar uppfödda bland annat på Nordens Ark. Min första vitrygg fick jag se en gnistrande marsmorgon i början av 80-talet längs nedre Dalälven. En minnesvärd upplevelse, ett otroligt fint område och en karismatisk art jag gärna ser och får njuta av även i framtiden, säger Magnus Rignell.

Läs mer på RaddaEnArt.se eller på Instagram: @raddaenart.