Gå till innehållet

Nytt naturreservat skyddar gammal skog och hotade skalbaggar

Mindre frågeteckenbock trivs i Rostbergets naturreservat. Foto: Udo Schmidt from Deutschland – Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827)Uploaded by Magnus Manske, CC BY-SA 2.0, Länk

Rostbergets naturreservat heter Dalarnas nya naturreservat. Det beskrivs som ett eldorado för skalbaggar och innehåller en lång rad rödlistade- eller signalarter.

Fem kilometer väster om Nås i Vansbro kommun ligger det 50 hektar lilla naturreservatet. De viktigaste naturvärdena i det nyskyddade området är gammal grandominerad skog med mycket död ved i olika stadier av nedbrytning. Att det finns både liggande och stående döda träd gynnar en lång rad skalbaggar, exempelvis gransvartborre, bronshjon, mindre frågeteckenbock och fårad bastborre.

LÄS ÄVEN: • Fem nya naturreservat i Dalarna skyddar mångfald av arter

– Det var Bengt Ehnström, den välkände entomologen och Nås-bon, som var med och uppmärksammade området för länge sedan. Det är tack vare honom som vi har en mycket väl undersökt skalbaggsfauna på Rostberget, berättar Maria Blomkvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

Förutom spännande skalbaggar finns det även bland annat arter som rosenticka, ullticka, knärot och vedtrappmossa. Sammanlagt har det i området hittats runt 25 rödlistade arter och ungefär 15 signalarter. Gemensamt för de flesta arterna är att de är knutna direkt eller indirekt till död ved av olika kvalitet.

Källor: Länsstyrelsen och skötselplan

Mer att läsa