Ny studie om hur hotade jordbruksfåglar ska gynnas

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Jordbruksmark. Foto: Marie Gillander

Ett intensivare jordbruk i Europa och allt moderna byggnader har drabbat många jordbruksfåglar hårt. Antalet gråsparvar och starar har exempelvis halverats i Sverige sedan 1980-talet. Nu har forskare vid SLU tillsammans med polska kollegor undersökt hur man kan motverka den kraftiga nedgången av fåglar som lever i jordbruksmark.

Forskarna har kommit fram till att äldre bebyggelse i byar hör till de starkast positiva miljöerna för jordbruksfåglarna och aktiva jordbruksfastigheter ”var i särklass de fågelrikaste miljöerna”, enligt Tomas Pärt vid institutionen för ekologi på SLU.

LÄS ÄVEN: • EU: Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald.

– Men inte nog med det, när vi tittade på fågelsamhället i hela byar fann vi en dramatiskt minskad art- och individrikedom när byarna moderniserats. Om andelen nya hus i byn ökar från 10 till ca 40 procent minskar till exempel antalet arter med två tredjedelar, från nästan 30 till färre än 10 arter, säger Tomas Pärt.

Forskarna tror att detta beror på att äldre bebyggelse och framförallt bondgårdar är mer varierade miljöer med fler boplatser och mer mat än vad nybyggda fastigheter erbjuder. Bondgårdar med djur, gödselstackar och spillsäd beskrivs som ett paradis för en minskande art som gråsparv.

Enligt forskarna finns det en rad åtgärder som kan utföras för att hjälpa jordbruksfåglarna utan att för den skull gå emot utvecklingen av landsbygden. De menar att ”bebyggelsens betydelse för odlingslandskapets mångfald bör erkännas och inkluderas i framtida miljöstöd”. Med hjälp av information och olika typer av stöd kan samhället också ”gynna renovering och bevarande av äldre byggnader och miljöer så att de ändå uppfyller dagens krav”.

Det finns också enkla åtgärder för byggnader och trädgårdar så att de blir mer intressanta för fåglar. Exempelvis att anlägga gröna tak och odlingar på hustak både i städer och landsbygdsmiljö.

Källa: SLU