Gå till innehållet

Ny nationalpark på Gotland närmar sig

Om allt går som det ska har vi en ny nationalpark på Gotland om drygt två år.

Förslaget på en ny nationalpark gäller norra Gotland, nära sjön Bästeträsk. Det är ett område på över 7 000 hektar och kännetecknas av en mångfald av naturtyper, inklusive hällmarker, våtmarker, skogar och kustmiljöer. Det kommer bli en av södra Sveriges största nationalparker.

− Att bilda nationalpark av detta unika landskap på norra Gotland innebär att den värdefulla naturen och de hotade djur- och växtarterna skyddas långsiktigt. Vi underlättar dessutom för människor att uppleva det här fina området, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Informationsskylt över Bästeträsks naturreservat.

Informationsskylt över Bästeträsks naturreservat – en del av området som ska bli nationalpark.

Vandringsleder och informationstavlor

Just nu pågår en remissprocess där alla intresserade kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 14 juni 2024. Efter remisstidens slut kommer insamlade synpunkter att utvärderas, och vid behov kommer förslaget att justeras. Därefter skrivs förslag på föreskrifter och skötselplan för nationalparken och sedan kommer Naturvårdsverket att skicka förslaget till regeringen.

− För att tillgängliggöra nationalparkens naturvärden och upplevelsevärden kommer vi bland annat att anlägga vandringsleder och ta fram naturvägledning och annan information, säger Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket.

Planen inkluderar även att skapa entréer till nationalparken, tillhandahålla besöksinformation och naturvägledning. Dessutom kommer naturvårdande åtgärder, såsom restaurering av betesmarker och hydrologisk återställning, att genomföras.

Målet är att nationalparken ska invigas sommaren 2026.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa