Gå till innehållet

Nu är det klart – Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark

Det har diskuterats sedan 2011, men först nu är det klart. Riksdagen fattade idag beslut om att bilda Sveriges 30:e nationalpark. Det är delar av småländska sjön Åsnen med sin spännande övärld, ädellövskog och rika fågelliv som nu skyddas som nationalpark.

– Efter många års förberedelser är vi glada att det nu står klart att Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Många har varit involverade i förberedelsearbetet och processen har präglats av en bred regional förankring och stor lokal delaktighet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Det krävs godkännande från riksdagen för att det ska bildas nationalparker i Sverige och i och med dagens beslut är allt klart inför invigningen av Åsnens nationalpark den 25 maj 2018.

– Vi ser fram emot invigningen av Åsnens nationalpark och alla ska känna sig välkomna att delta. Vi hoppas också att invigningen leder till en nyfikenhet på Sveriges övriga värdefulla natur och en förståelse varför det är viktigt att skydda och bevara den nu och i framtiden, säger Maria Tiricke, chef för fastighetsenheten på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Över 90 procent av markägarna positiva till nationalpark i Bästeträsk

Förutom att områdets natur skyddas kommer det även satsas på information, naturvägledning och tillgänglighet för att allmänheten lättare ska komma ut i Åsnenområdets 1873 hektar, varav 1390 hektar är vatten och 483 hektar är land.

LÄS ÄVEN: • 8 av 10 tycker det är viktigt att skydda natur

I området finns ädellövskogar med ett ovanligt rikt växt- och djurliv med mycket lavar, svampar och vedlevande insekter. Längs stränderna växer många gamla och grova träd och området rymmer bland annat fågelarter som fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett och storlom. I vattnet lever även ett 20-tal fiskarter.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa