Gå till innehållet

Nationalpark i Bästeträsk förbereds – Nordkalk vägrar sälja

Bästeträskt. Foto: Zsombor Károlyi

Nu har arbetet börjat med att göra Bästeträsk på norra Gotland till Sveriges nästa nationalpark, men kalkindustriföretaget Nordkalk vill inte sälja sin mark.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland anser att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda har nu därför startar förberedelserna. Efter sommaren drar arbetet igång på allvar och det är en process som kan ta flera år.

LÄS ÄVEN: • Ojnareskogen räddad igen – Europadomstolen härnäst?

En av delarna i arbetet är att köpa in marken i den blivande nationalparkerna. En av de största markägarna i dagsläget är kalkindustriföretaget Nordkalk som fortfarande inte gett upp hoppet om att få bryta kalksten i området. De kan eventuellt överklaga Högsta domstolens beslut att stoppa kalkbrytningen till Europadomstolen. Det skulle i sådana fall kunna ta 2-3 år innan beslut fattas, enligt P4 Gotland.

LÄS ÄVEN: • Över 90 procent av markägarna positiva till nationalpark i Bästeträsk

Naturvårdsverket anser dock att området har viktiga andra värden.
– Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Nationalparker är viktiga besöksmål som kan bidra till att öka förståelsen för varför det är viktigt att skydda och bevara värdefull natur. Nationalparker är även betydelsefulla för den ökande naturturismen som kan bidra till regional tillväxt och lokala arbetstillfällen, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

I Bästeträskområdet finns både höga och unika naturvärden, i de stora ostörda hällmarks- och våtmarkskomplexen, skogarna, sjöarna och de marina områden. Här finns en rik biologisk mångfald med många rödlistade arter och Naturvårdsverket anser att det är det främsta i sitt slag i Sverige.

Källor: Naturvårdsverket och P4 Gotland

Mer att läsa