Gå till innehållet

Hotade fladdermusarter upptäckta vid Bästeträsk

En inventering av fladdermöss i Bästeträskområdet har avslöjat att de rödlistade fladdermössen barbastell och fransfladdermus finns i området. Upptäckten anser Naturvårdsverket kunna stärka möjligheterna att skydda Bästeträsk.

Barbastellen är en fladdermusart som anses variera mellan sårbar (VU) och starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan. Det är dessutom en art som EU har bett Sverige utse lämpliga platser åt, så att dessa kan skyddas som Natura 2000-områden. Ett av argumenten för att Bästeträsk inte skulle skyddas var just att det inte ansågs finnas några exemplar av barbastellen i området.

Nu har fladdermusexperten Espen Jensen spenderat flera nätter i området och upptäckte då flera exemplar av både barbastellen och fransfladdermusen. Individerna hittades inte på Nordkalks fastighet, men vid ett planerat transportband till Storugns.

– Det är svårt att bedöma vad två förbiflygande exemplar betyder. Men det finns ju också skäl till att vara varsam och jag skulle vilja se en riktad inventering på barbastell i det området, säger inventeraren Espen Jensen till P4 Gotland.

Just nu är beslutet om att göra Natura 2000-områden av Bästeträsk överklagat till högsta förvaltningsdomstolen. Den troliga förekomsten av barbastell i området anses av Naturvårdsverket vara “mycket intressant” och kan stärka möjligheterna för området att skyddas.

Källa: P4 Gotland

Mer att läsa