Gå till innehållet

Ny forskning: Rockor är rekord-dykare

Manta. Foto: Jon Hanson via Wikimedia

Rocka. Foto: Jon Hanson via Wikimedia

Tidigare har rockor ansetts hålla sig på grunt vatten för att ibland ta sig ner till maximalt 1000 meters djup för att leta efter föda. Ny forskning visar dock att rockan Mobula tarapacana (möjligen “chilensk djävulsrocka”) kan ta sig ner till hela 2000 meters djup och därmed konkurrera med kaskeloter om att vara världens djupaste dykare.

I studien skriver forskarna att rockorna först håller sig på grunt vatten i någon timme för att värma sig och sedan dyker ner till 2000 meters djup och det tregradiga vatten som finns där. Zonen mellan 1000 och 4000 meter brukar kallas den batypelagiska zonen (eller “den mörka zonen”) och här finns väldigt mycket föda. Det beräknas leva 10 miljarder ton fisk i detta skikt, men det är få havslevande rovdjur som klarar av det extrema tryck, låga temperaturer och syrefattiga vatten som finns här.

Den här grafiken visar hur djupt olika havslevande organismer kan dyka. Den behöver alltså nu uppdateras med den chilenska djävulsrockan.

the ocean's deepest diving animals, including penguins and seals.
Källa: Live Science

Mer att läsa