Ny film bemöter myterna om Sveriges skogsbruk

Skärmdump från ”More of Everything”.

”More of Everything” är ännu en dokumentär om det svenska skogsbruket. Den är producerad av Skydda Skogen och Greenpeace Nordic, men det är forskning som står för huvudbudskapet – att det svenska moderna skogsbruket inte alls är så hållbart, klimatsmart eller bra för den biologiska mångfalden som skogsindustrin hävdar.

Med hjälp av intervjuer med en lång rad forskare – från bevarandeexperter till klimatforskare bemöter filmen de vanligaste argumenten från skogsindustrin som vi är vana vid att höra i mångmiljonsatsningar på reklamfilmer, kommunikationsavdelningar och även från de flesta politiska partiers toppskikt.

Som de säger i början av filmen; om inte skogsindustrins beskrivning av sin egen verksamhet stämmer, så utgör den ett stort hot både mot klimatet och skogens ekosystem. Standardmetoderna i det moderna svenskt skogsbruk; kalavverkningar och därefter plantering i raka rader liknar mer storskaligt jordbruk med samma trädarter i samma ålder på stora ytor.

– Ingen har visat att det här är ett hållbart skogsbruk, säger Artur Larsson, bevarandebiolog på SLU i filmen. Han påpekar också står i den svenska rödlistan: att skogsbruket är den största anledningen till att arter rödlistas i Sverige idag eftersom det orsakar förlust av livsmiljöer.

Påverkan på klimatet
”More of Everything” berättar också om vilka enorma utsläpp som skogsindustrin orsakar med kalhyggesbruket och hur bioenergi inte är klimatneutralt. Forskarna i filmen poängterar också att klimatkrisen är så pass akut att vi inte har 50 eller 100 år på oss att vänta på att nyplanterade träd ska hinna lagra den koldioxid som släpptes ut när den senaste avverkningen skedde. Dessutom kommer den lagrade koldioxiden försvinna när träden återigen avverkas efter ungefär 70 år. Bara 16 procent av virket från svensk skog blir långvariga produkter som virke.

– Det blir både utsläpp av koldioxid och minskat upptag av koldioxid eftersom man minskar den gröna ytan som fotosynterar. Så man gör två fel, inte bara ett, förklarar Stig-Olof Holm i filmen. Han är universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och berättar också att skogsbruket i Sverige, som det är utformat idag, utgör det största hotet mot vår miljö.

Filmen är på engelska (svensk text finns) och ger en annan bild av den ”svenska modellen” i skogsbruket jämfört med vad skogsindustrin förmedlar. Forskarnas redogörelser för sin forskning ackompanjeras av filmningar över vidsträckta kalhyggen och enorma virkeslager.

Om dokumentären ”Om skogen” framkallade känslor för skogen så är ”More of Everything” mer ute efter att förse tittaren med kunskap och en helhetsbild av det svenska moderna skogsbruket.

Läs mer om ”More of Everything” på den officiella hemsidan.