Gå till innehållet

Nu kan vi se världen som fåglar ser den

Duvhöksöga. Foto: Niclas Ahlberg

Det är forskare vid Lunds universitet som med hjälp av en specialbyggd kamera lyckats visa hur fåglar ser sin omgivning. Deras syn gör att de får en helt annan uppfattning av detaljer än vi människor.

Skillnaden är att fåglar förutom de tre grundfärgerna rött, grönt och blått även ser ultraviolett. Det innebär att de bland annat uppfattar kontraster i täta lövverk där vi människor “bara ser en grön vägg”. Detta eftersom bladens ovansidor är betydligt ljusare än undersidorna i ultraviolett. Fåglarna har nytta av detta när de rör sig och hittar föda i täta, gröna lövverk.

LÄS ÄVEN: • Småfåglar har snabbare syn än något annat djur

Kameran som tagits fram av Syngruppen vid Lunds universitet är försedd med roterande filterhjul och specialtillverkade filter som gör det möjligt att visa vad olika djur ser tydligt, inte bara fåglar.

– Vi har upptäckt något som sannolikt är mycket viktigt för fåglar, men generellt kan vi lära oss mycket om hur verkligheten ter sig för olika djur. Vi har kanske uppfattningen att det vi människor ser är verkligheten, men det är en högst mänsklig verklighet. Andra djur lever i andra verkligheter och vi kan nu titta in hos dem och avslöja många hemligheter. Verkligheten finns i betraktarens öga, säger Dan-Eric Nilsson, professor vid biologiska institutionen i Lund.

Till vänster ett lövverk såsom vi människor normalt ser det. Till höger samma lövverk fotograferat med en specialkamera som i mycket hög grad efterliknar färgseendet hos fåglar. Foto: Cynthia Teodore

Källor: Lunds universitet och “Avian UV vision enhances leaf surface contrasts in forest environments

Mer att läsa