Gå till innehållet

Norge öppnar för gruvdrift på havsbotten

En yta stor som Storbritannien kan exploateras.

De senaste åren har det kommit åtskilliga rapporter och studier som varnar för följderna om mänskligheten även börjar exploatera havsbotten. Ett forskarteam anser att det kommer leda till “långvariga och oåterkalleliga störningar för havens ekosystem“, andra forskare anser att hoten underskattats och att det marina livet kommer stå inför en stor utmaning de närmaste 100 åren.

– Djuphavsbrytning är fruktansvärda nyheter för klimatet och stör viktiga kolsänkor i havet, äventyrar livsmedelssäkerheten och försörjningen för människor. Dessutom hotas ekosystem som vi knappt förstår. Vissa företag som driver denna riskfyllda industri talar bokstavligen på uppdrag av FN-länder. Det är häpnadsväckande. Det djupa havet, världens största ekosystem, måste förbli opåverkat av gruvindustrin, sa Louisa Casson, från kampanjen Protect the Oceans 2020.

Den “blå accelerationen” är igång

Men exploateringen av haven har ökat kraftigt de senaste årtiondena, det visar en studie från Stockholms universitet. De talar om att den “great acceleration” som inleddes på land på 1950-talet när vi ökade takten och omfattningen av hur vi exploaterade land, nu är på väg att drabba haven. Den ökande industrialiseringen av haven som framför allt märkts de senaste 20-30 åren kallas därför för “blue acceleration”.

Även WWF Sverige är kritiska till utvecklingen:

– Planerna på att bryta mineraler och metaller från havsbotten skulle inte bara vara skadligt för djuphavens ekosystem och arter, utan kan även rubba havens balans och äventyra jobb, matförsörjning och fiske. Vi hade aldrig tillåtit att så stora markytor blir bortskrapade på land, så varför i djuphaven – de sista oexploaterade områdena på vår planet? sa Peter Westman 2021 då han var tillförordnad generalsekreterare för WWF.

Förutom de nya hoten från gruvbrytning på havsbotten har det också visat sig, i en rapport från WWF 2019, att Europas hav är i dåligt skick med undermåligt skydd.

“Svart dag” när Norge ger grönt ljus

Den norska regeringen har dock en annan uppfattning. Trots forskningen och kritiken från miljöorganisationer internationellt vill de tillåta gruvdrift på havsbotten och föreslår att en yta på hela 281 000 kvadratkilometer öppnas upp för gruvbrytning. Det motsvarar mer än halva Sveriges yta eller mer än hela Storbritannien.

Gruvbrytningen gäller fyndigheter av magnesium, kobolt, koppar, nickel och sällsynta jordartsmetaller som används i batterier, telefoner, elbilar och vindturbiner. Det är också som vanligt “den gröna omställningen” som motiverar även denna gruvbrytning. Detta menar European Academies Science Advisory Council, EASAC, är “vilseledande”, skriver DN.

– Det är en svart dag for norsk natur. Ännu en gång visar Norge att vi inte tar internationella avtal för naturen på allvar. Medan allt fler länder gör ansvarsfulla val och ber om ett moratorium, går Norge mot strömmen och öppnar upp havsområden större än Storbritannien för att ödeläggas av gruvindustrin, säger Karoline Andaur, generalsekreterare på WWF Norge, till NRK.

Olje- och energiminister Terje Aasland säger till Dagens Næringsliv att även om det är ett stort område som öppnas upp så kommer tillstånd miljöprövas och enbart delas ut till mindre områden i taget.

Norge har också fått kritik av miljöorganisationer på sistone för att de vill dumpa stora mängder gruvavfall i Førdefjorden och bygga en motorväg rakt igenom ett område med höga naturvärden.

Läs även

• Stora havsområden öppnas nu för gruvdrift – ”varför tänker vi ens tanken?”
• Hoten har underskattats vid exploatering av havsbotten
• Kraftigt ökad exploatering av haven på 2000-talet
• Närstående marin industriell revolution hotar haven
Historiskt inter­nationellt avtal för skydd av hav
• ”Katastrofal” utveckling för haven – hälften av livet har försvunnit på 40 år

Källor: DN och NRK

Mer att läsa