Gå till innehållet

Kraftigt ökad exploatering av haven på 2000-talet

Laxodlingar. Foto: Erik Christensen, CC BY-SA 3.0

För fem år sedan varnade forskare för att samma händelseförlopp som ledde till massutrotningar av vilda djur på land nu även är på väg att ske med haven. Nu visar ny forskning från Stockholms universitet att den industriella exploateringen av våra hav har ökat kraftigt de senaste 20-30 åren.

Kapplöpningen för att exploatera haven pågår för fullt. Bland annat med storskaligt fiske, oljeborrning, gruvor på havsbotten, ökad kryssningsturism, allt fler undervattenskablar, storskaliga fiskodlingar, avsaltningsbassänger och vindkraftparker. Det har lett till att trycket på haven ökat enormt under 2000-talet, visar en ny studie som publicerats i One Earth.

Till exempel har vattenbruket (odling av fisk, alger, skaldjur) nästan tredubblats sedan år 2000. Under samma tid har kryssningsturismen mer än fördubblats till nästan 30 miljoner passagerare per år, havsbotten som inmutats för gruvverksamhet har ökat från 0 till 1,3 miljoner kvadratkilometer och fartygstrafiken har mer än fyrdubblats.

Utvecklingen visas tydligt i följande grafer:

Källa: One Earth

På 1950-talet startade en kraftig ökning i hur vi exploaterade land runt om i världen. Det kom att kallas “great acceleration” och brukar även markera starten för antropocen, en geologisk epok när människans verksamhet började påverka jordens klimat och ekosystem i stor skala.

Nu ser forskarna en liknande utveckling till havs. Den ökande industrialiseringen av haven som framför allt märkts de senaste 20-30 åren kallas därför för “blue acceleration”.

– Förr var det en populär uppfattning att havet, till skillnad från kontinenterna, helt enkelt var för stort för att kunna påverkas av mänskliga aktiviteter. Den uppfattningen har ersatts av verkligheten i antropocens hav, där havet varken är “för stort för att bli sämre eller för stort för att fixa, det är för stort för att ignorera”, skriver forskarna i studien.

Det är framför allt ekonomiskt mäktiga länder, så som Kina och Norge, och stora företag som står för majoriteten av den blå accelerationen. De som framför allt drabbas av den ökande exploateringen har dock visat sig vara utvecklingsländer och lokala samhällen.

Läs även:
”Katastrofal” utveckling för haven – hälften av livet har försvunnit på 40 år
WWF: Europas hav i dåligt skick med undermåligt skydd
Marin industriell revolution hotar haven

Källor: The Converstion och One Earth

Mer att läsa