Gå till innehållet

Ny studie varnar för effekterna av gruvor på havsbotten

Jakten på mineraler har fått gruvindustrin att vända blickarna till havets botten. Nu varnar forskare i en ny studie för att denna nya gruvboom kan leda till långvariga och oåterkalleliga störningar för havens ekosystem.

När gruvindustrin söker sig till havsbotten kommer oljuden under vattenytan kraftigt öka. Maskinerna förväntas jobba dygnet runt med att bryta metaller och mineraler och dessa störningar riskerar att slå hårt mot världens valar. Det menar forskarna bakom en ny studie som publicerats i Frontiers in marine science.
– Tänk dig att det var ett pågående byggjobb dygnet runt i ditt kvarter. Ditt liv skulle förändras dramatiskt. Din mentala hälsa skulle försämras, du kanske skulle ändra ditt beteende för att fly från ljuden. Det är på samma sätt för valar och delfiner, säger Kirsten Thompson vid University of Exeter.

Den allmänna uppfattningen bland det som publicerats i ämnet är att kommersiellt uttag av mineraler från djuphavsbotten skulle orsaka bestående och oåterkalleliga skador på ömtåliga ekosystem. Förutom buller- och ljusföroreningar skulle även stora plymer av sediment spridas. Den största påverkan anses vara förlusten av livsmiljöer, men den exakta omfattningen av skadorna på känsliga marina livsmiljöer är svår att överskåda. Inte minst eftersom vetenskapen troligtvis bara har beskrivit cirka 20 procent av de marina arterna, skriver forskarna.

Ett högriskområde som pekas ut är det så kallade Clarion-Clipperton-zonen i Stilla havet. Här finns stora mängder mineraler och 17 kontrakt på djuphavsborrning har tecknats. Men det är också ett viktigt område för världens valar. Här lever hela 25 valarter.

– Valar står redan inför många stressfaktorer, bland annat klimatförändringen, och många arter återhämtar sig fortfarande från århundraden av exploatering. Vi hävdar att det behövs brådskande forskning för att mer fullständigt bedöma den potentiella effekten som djuphavsutvinning har på valar, skriver forskarna i sin slutsats.

Ökad press på att ge tillstånd

Än så länge har inte gruvindustrin fått klartecken till storskalig utvinning, men världens regeringar pressas till att ge grönt ljus i juli 2023. Om det blir tummen upp för gruvbolagen så kommer hundratals kilometer havsbotten öppnas upp för gruvor.

– Djuphavsbrytningsföretag är fast beslutna att börja plundra haven, trots att det inte finns någon forskning om hur denna industri skulle påverka valar, delfiner och andra arter. Djuphavsbrytning skulle kunna skada haven på ett sätt som vi inte förstår helt och hållet – och på bekostnad av arter som blåvalar, som har stått i fokus för bevarandeinsatser under många år. Regeringar kan inte uppfylla sina åtaganden att skydda haven om de tillåter djuphavsbrytning, säger Louisa Casson, global projektledare för Greenpeace kampanj Stop Deep Sea Mining.

Läs även

Källor: Greenpeace och Frontiers in marine science

Mer att läsa