Gå till innehållet

Nominerade till Greenwashpriset 2021: fonder, gruva och fossilfritt

Utsläpp som framställs som grönare än de är uppmärksammas av Svenska Greenwashpriset. Foto: Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk

Årets tre finalister till Svenska Greenwashpriset har utannonserats. Det föga smickrande priset kan i år gå till AP-fonderna, Fossilfritt Sverige eller kampanjen Den svenska gruvan.

Svenska Greenwashpriset delas ut av Jordens Vänner till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och kommunikation. Priset har delats ut sedan 2010 och har tidigare bland annat gått till Sveaskog, Preem, Centerpartiet, Stora Enso och Miljöpartiets partistyrelse.

I år rapporterar Jordens vänner att intresset är större än någonsin.

– Det är mycket glädjande att se hur antalet nomineringar till Greenwashpriset har ökat så markant. Det vittnar om ökad medvetenhet – och intresse – för att uppmärksamma hur viktiga frågor används i fel syfte. Gemensamt för alla nominerade är hur aktörer försöker förenkla och ibland sprida desinformation gällande vår tids största och mest akuta utmaningar, säger Jordens Vänners ordförande Siri Maassen.

Här följer årets nomineringar och motiveringar.

AP-fonderna

Våra statliga AP-fonder investerar totalt 2000 miljarder för att trygga vår pension, och framhåller sig som ledande inom hållbara investeringar. Men hur tryggt och hållbart är det när investeringar går till fossiljättar som eldar på klimatkrisen samt till företag som bidrar till skövling av regnskog och kränker mänskliga rättigheter? Fonderna nomineras för att de fortsätter denna vilseledande kommunikation och sina ohållbara investeringar. Detta trots att över hälften av Sveriges medborgare inte vill att deras pensionspengar ska investeras i fossil verksamhet och därmed bidra till klimatkrisen (Kantar Sifo).

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige har sedan 2015 arbetat hårt med att framföra “business as usual” som en lösning på klimatkrisen. Man förminskar omställningen genom att gå hand i hand med den svenska skogsindustrin och peka på ett ohållbart uttag av biomassa som lösningen på klimatfrågan. Fossilfritt Sverige är nominerade för att ha bidragit till att grönmåla både regeringens klimatpolitik och svenska företags miljö- och klimatskadliga verksamheter genom att förenkla problemen och komma med “lösningar” som skapar negativa miljöeffekter samt bygger på tekniska lösningar som ännu inte finns.

Kampanjen Den svenska gruvan

Kampanjen “Den svenska gruvan” menar att metaller och mineraler är den enda vägen för fossilfrihet och för att “göra våra moderna liv möjliga och hållbara”. Det finns dock inga miljövänliga gruvor. Gruvnäringen är snarare en mycket miljöskadlig och avfallsintensiv verksamhet som skapar stor negativ påverkan på sjöar och vattendrag såväl som på den biologiska mångfalden och människors livsvillkor – främst samernas. “Den svenska gruvan” nomineras för sin förskönande bild av gruvnäringens roll i klimatomställningen som ”fredagsmys” men undviker helt att nämna att en hållbar omställning även inkluderar miljö och mänskliga rättigheter.

Nu är det upp till allmänheten att rösta om vilken av kandidaterna som bör vinna.

Källa och omröstningen: Jordens Vänner

Mer att läsa