Gå till innehållet

Naturskyddsföreningens nya kampanj ska rädda bin och skapa biologisk mångfald

Blomsteräng med gott om mat för bin och andra pollinatörer. Foto: Naturskyddsföreningen

Efter att i fjol ha uppmuntrat allmänheten till att förse vilda bin med hotell, vill Naturskyddsföreningen i år få fler att underlätta för bina att hitta mat. Det görs med en lustfylld kampanj med ett allvarligt budskap, som riktar sig både till privatpersoner och politiker. 

Rapporterna om hur illa det går för insekter och pollinatörer världen över har avlöst varandra det senaste året. Även om kunskapsbristen är stor och det är svårt att veta hur utbredd minskningen är så är många forskare överens om att läget är allvarligt.

Även här i Sverige finns det arter som det går dåligt för. En tredjedel av våra 270 vilda biarter är uppsatta på den så kallade rödlistan eftersom de antingen minskat anmärkningsvärt mycket i antal eller är så få kvar att de hotas av utrotning i landet. De hotas av gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar. Förutom att vara ett allvarlig hot mot den biologiska mångfalden kan det även få allvarliga konsekvenser för mänskligheten eftersom vi är helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Rödmurarbi som tar hand om sin hotellbostad. Foto: Naturskyddsföreningen

Nu satsar Naturskyddsföreningen återigen på en kampanj för att gynna pollinatörer och sprida kunskap och insikt om biologisk mångfald – Rädda bina.

– Vi hade redan förra året en bikampanj då vi pratade om hotet mot bin och pollinatörer och vad man kan göra själv. Vi fick ett väldigt starkt gensvar och bygger vidare på det i år, berättar Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

LÄS ÄVEN: • Naturskyddsföreningens tips på bihotell

Fjolårets bikampanj Bivänlig.nu fick över 6 000 personer att rapportera in att de satt upp bihotell. Årets mål är 10 000 personer. Även i år får alla som rapporterar in att de satt upp ett bihotell eller gjort någon annan insats en fröpåse med inhemska ängsblommor som tack.

För privatpersoner finns det en rad saker vi kan göra för att gynna pollinerare. Förutom att bygga hem åt bina fokuserar Naturskyddsföreningen nu mer på att pollinatörerna även ska få lättare att hitta mat. Det kan till exempel göras genom att låta en del av gräsmattan bli äng.

LÄS ÄVEN: • Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald

– En hårdklippt gräsmatta är lika illa som asfalt, säger Karin Lexén.

Karin Lexén. Foto: Naturskyddsföreningen

Det går också att plantera bivänliga blommor så som lavendel och kärleksört. Även för dig utan trädgård finns det saker att göra. Du kan till exempel köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel eftersom det visat sig att den biologiska mångfalden är större i ekologiska odlingar.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport om pollinatörer i Sverige – många är hotade

– Jag tror att vi kan bidra med förståelse. Jag är inte säker på att alla tänker på att det här är så viktigt, men det har varit en hel del skriverier om pollinatörer och insekter på sistone och det märks att folk börjar fundera. Kampanjen möter därmed ett stigande intresse och de frågor som finns hos allmänheten. Vi vill visa att det är enkelt att göra något själv och vill få folk att känna att de kan göra skillnad. På så sätt hoppas vi engagera människor. Men vi fortsätter också prata om vad vi kräver av politiker, förklarar Karin Lexén.

Att försöka skapa en massrörelse med insatser för pollinatörer är ena benet som Naturskyddsföreningens satsning står på, men de vill också öka pressen på politiker. Det behövs ökat ekonomiskt stöd för ekologiskt jordbruk och naturbete, samt införas förbud mot bekämpningsmedel som skadar bin och pollinatörer. Föreningen vill också se att bortglömda grönytor görs om till blommande marker, att det skapas gröna korridorer i exempelvis kraftledningsgator och längs vägkanter och att varje kommun tar fram en aktionsplan för bin.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Den så kallade massdöden av insekter kännetecknas av oroväckande rapporter och forskare som säger att det inte finns tillräckligt mycket fakta. Skulle du säga att färre pollinatörer även är ett stort bekymmer här i Sverige?
– Det finns siffror från Artdatabanken som visar hur många som är uppsatta på rödlistan, men som du säger vet vi inte tillräckligt, framförallt inte om mängden insekter som har minskat. Ett av underprojekten till Rädda bina-kampanjen är Naturkollen, ett medborgarforskningsprojekt som går ut på att få reda på mer om insekterna i vår närhet.

Vad betyder kampanjen Rädda bina för dig personligen?
– Jag tycker den är kul eftersom den är så konkret och lätt att prata om, även med folk som kanske inte har så stor kunskap om naturen. I miljörörelsen funderar vi väl alla på hur vi beskriver varför biologisk mångfald är viktigt och vi behöver exempel och markörer på varför det har betydelse. Där är bin och pollinatörer lämpliga. Jag gillar också kampanjen för att den är en kombination av lustfyllt och allvarligt. Det kan vara kul med blommande gräsmattor, att se vad som händer i ett bihotell och inse vad det får för konkreta effekter. Jag tror vi behöver lustfyllda inslag när vi pratar om allvarliga frågor, avslutar Karin Lexén.

Läs mer om kampanjen Rädda bina hos Naturskyddsföreningen

Mer att läsa