Naturpodden: Spelskaparen som vill förklara skogen

Daniel Thorell, skapare av spelet Skogen, spelar med Daniel “Danny” Schrire från Naturpodden i en glänta mitt i Bottnaryds urskog. Foto: Emil V. Nilsson

Naturpodden är en podcast som görs av personal på naturmuseet Biotopia i Uppsala. I det här avsnittet träffar vi Daniel Thorell, skapare av spelet Skogen, och spelar spelet med honom. I skogen.

LÄS ÄVEN: • Tidigare avsnitt i Naturpodden.

Skogens ekologi är komplex, och Daniel Thorell, skapare till spelet Skogen, ville hitta ett nytt sätt att förmedla det. Nu finns spelet ute på marknaden och Naturpodden bestämde sig att testa att spela spelet Skogen i skogen – hur bra lyckas spelet ta upp olika aspekter av skogens ekologi och biologiska mångfald? Och vem kan vara bättra att ta med ut på en spelomgång än spelets skapare, Daniel Thorell?

LÄS ÄVEN: • Recension av brädspelet Skogen

Danny och Emil från Naturpodden träffar Daniel Thorell vid en parkering utanför Bottnaryd. Målet är att promenera in i Bottnaryds urskog för att titta på skogens organismer och för att hitta en fin glänta där vi kan spela. Vi börjar promenera längs en stig som leder in mot Bottnaryds urskog.

– Hur ser det ut här då, är det här en fin skog, frågar Emil från Naturpodden.

– Än ser det inte så speciellt ut, svarar Daniel Thorell. Här är det mest ungbjörk och några små tallar. Jag hoppas att det blir finare skog längre in.

LÄS ÄVEN: • Intervju med skaparna av Skogen – svenskt brädspel om skogens ekosystem

Daniel Thorell begrundar Dannys val av bricka. Under spelets gång växer ett helt ekosystem fram på spelplanen, inte helt olikt den skog som omger spelarna. Foto: Emil V. Nilsson

Och det blir det. Snart kommer vi till en skylt om skogens ekosystem, och runt skylten står flerhundraåriga tallar. Deras kraftiga, raka stammar sträcker sig högt upp mot skyn innan deras kronor breder ut sig likt medusahuvuden. Det är som att stå mitt i en katedral. Men än är vi inte nöjda.

– Vi går en bit till, säger Daniel och vi andra följer efter. Snart kommer vi till en källa, där hittar vi vitmossa, björnmossa och rosmossa. Det är arter som finns med i spelet. Uppe på en åsrygg hittar vi en fin glänta omgiven av riktigt gamla tallar och granar. Daniel breder ut en filt och dukar fram spelplanen.

Snart är vi uppfyllda av spelet, vi spelar ut blöt mark, gläntor och drabbas av katastrofer som visar sig vara gynnsamma för den biologiska mångfalden. Samtidigt hör vi kungsfåglar och spillkråkor runt omkring oss. Spelet öppnar för spännande diskussioner om skogen som ekosystem. Under den dryga timme som det tar att spela pratar vi om skogsbrand, tjäderns krav på olika sorters skog och vikten av toppredatorer som varg. Samtidigt har vi väldigt roligt.

– Vad kan man lära sig om skogen som ekosystem från spelet, frågar Emil.

– Man kan lära sig att det spelar roll vad det är för slags mark. Marken vi går på kan vara näringsfattig eller näringsrik, den kan vara torr som på hällmarken, eller den kan vara blöt som vid kärren vi klafsade runt i.

– Men jag måste fråga också, har du någonsin spelat Skogen i skogen förut?

– Nej, det är första gången, svarar Daniel.

– Vad tyckte du om det då?

– Nej, men det var alldeles underbart. Lugnt och skönt liksom.

– Och vi är påhejade av ett meståg här också.

Lyssna på hela avsnittet här (eller där du brukar lyssna på podcasts):

• Länk till Naturpoddens avsnitt på Soundcloud

En podcast kan förklaras som ett radioprogram på nätet som du kan lyssna på när du vill. Enklast är att prenumerera på program som du gillar via en smartphone. Leta först upp ett podcastprogram i App Store (iphone/ipad) eller Google Play (Android). Du kan söka på podcast. De populäraste sökresultaten bör vara bra program, men några kända alternativ är Apple Podcaster, Acast eller Pocket Casts. När du laddat hem programmet söker du efter podcastens namn i podcastprogrammet.