Gå till innehållet

För mig var det en stor överraskning att det finns ekoxar så långt norrut som Nynäshamn. Naturbetesprojektet tog mig till Käringboda naturreservat där jag fick möta både herr och fru ekoxe i sällskap med entomologen Stanislav Snäll.

Natur­julkalendern 2023: Ola Jennersten

I Naturjulkalendern presenteras varje dag en naturfotograf några bilder från det gångna året.
Ola Jennersten har arbetat med natur i hela sitt liv och då har kameran varit ett viktigt redskap. I dag är han pensionär efter mer än 30 år som naturvårdare på Världsnaturfonden WWF och före det forskare på Uppsala universitet. Han skriver böcker och artiklar samt föreläser om natur; "speciellt sen min senaste bok Naturlycka genererat stort intresse för ängar och pollinerande insekter".

• Se fler av Olas bilder på Instagram.

“Året har varit variationsrikt med flera höjdpunkter. Jag har ett gömsle vid vårt hus där jag framförallt fotograferar havsörnar och dessutom ett temporärt gömsle uppe på en byggnadsställning för att fotografera en tornfalksfamilj.

Tornfalkshanen arbetade hårt för att den enda ungen skulle bli mätt. Här anländer han till holken med en skogssork. Sorkar, skogsödlor och en sädesärla fanns med på menyn till ungen.

Mycket tid har gått åt ett spännande pollinationsprojekt på Sigtuna golfbana där vi under tre år har anlagt ängar, satt upp bisandbäddar och stekelholkar, stängslat två hagar för betande djur. Arbetet har naturligtvis dokumenterats med kamera. Min trädgård har varit en guldgruva för insektsfotografering liksom sommarstugor i Dalsland och Småland. Jag hjälper till vid ett spännande restaureringsprojekt som leds av WWF och finansieras av Konsumentföreningen i Stockholm där vi hjälper till att anlägga betesmarker i både Uppland, Södermanland och Östergötland. Vi har bland annat spelat in en rolig film som presenterar det mångsidiga värdet av naturbete och naturbeteskött.

Idag kan man skrika får/fore av dubbla anledningar på Sigtuna golfbana. Ett 30-tal gutefår betade de sammanlagt 7 hektaren av högruffen som idag är stängslade av LONA-projektet.

Jag har varit med och organiserat två fotoresor, en till brasilianska Pantanal med sina jaguarer, ozeloter och anakondor och en till Finland med närkontakt med varg, järv och björn.

Även om resan till Pantanal fokuserades på jaguarer är det så mycket mer att kika på i en våtmark som härbergerar 475 fågelarter, 135 däggdjur, 80 reptiler, 50 groddjur och 375 fiskarter samt 1 700 identifierade fiskarter! Den svarthalsade vråken får representera icke-jaguarer.

Ett besök till Tiveden resulterade i fina tjäderbilder efter många års misslyckade försök.

Som en predikant välkomnar mig tjädertuppen i Tivedens djupa skogar. Naturturistentreprenörerna David Tverling och Lovisa Larsson hade förberett tjäderskogen på bästa sett.

Skrivandet har resulterat i en broschyr om blommande åkerkanter som WWF kommer att publicera inom inte allt för lång framtid.”

Mer att läsa