Naturfilm: En av fågelvärldens häftigaste parningsritualer

Kamdoppingarna lever i svårtillgängliga områden i sydvästra Argentina och räknas som akut hotade på IUCN:s internationella rödlista. Det är därmed få människor som sett deras märkliga parningsdans i verkligheten. 

Arten har minskat kraftigt i antal de senaste årtiondena och den senaste omfattande inventeringen hittade enbart 771 vuxna fåglar och 138 ungfåglar i 12 kolonier utspridda på 18 sjöar.

Källa: BirdLife

Erik (4411 Posts)

Chefredaktör och grundare av Natursidan.se. Stötta vårt arbete – ge bidrag via bankgiro (5114-2529, företagsnamn Level 7) eller Swish (0730-385 185). Tack!