Gå till innehållet

Nästan hälften av Sveriges trålning sker innanför trålgränsen

I våra naturreservat förekommer det ibland kalhyggesbruk och innanför våra trålgränser sker en stor andel av det industriella fisket.

En ny granskning från Naturskyddsföreningen har visat att de så kallade trålgränserna, som sträcker sig längs Sveriges kuster och där trålning generellt är förbjuden, inte riktigt innebär i praktiken vad ordet skulle kunna tolkas som.

Gränserna har så många undantag att i 45 procent av all yta innanför dessa gränser är trålning tillåten idag. Och det är inga små mängder fisk som det industriella fisket tar upp i dessa kustnära områden. Av allt fisk som sammanlagt togs upp innanför trålgränsen under 2021 skedde hela 73 procent med trål. I Östersjön var siffran hela 90 procent.

Med hjälp av en trål – en enorm nätstrut – dammsugs områden snabbt på fisk och vid bottentrålning skrapas hela havsbotten upp och förstörs. Det är ett väldigt storskaligt fiske, som också slukar stora mängder fossila bränslen. Faktum är att bottentrålning orsakar mer utsläpp än hela flygindustrin. Därför är räkor lika klimatskadligt som nötkött. En rapport från i mars 2023 avslöjade dessutom ett omfattande fusk i Sveriges fiske, som får väldigt få och billiga konsekvenser för de som bryter mot reglerna.

Fisken blir till foder åt minkar och norska laxar

En stor del av fångsten från det industriella trålfisket blir dessutom inte primärt människoföda. En rapport från 2021 visade att omkring 3 000 ton sill/strömming går till pälsdjursindustrin i Sverige. Det motsvarar 3 procent av hela fisket.

Den stora majoriteten av fisken (över 70 procent) blir dock foder åt fiskodlingar, framför allt i Norge. Enligt BalticWaters2030 och sjömatsforskaren Sara Hornborg blir det foder av uppemot 90 procent av all sill/strömming som fiskas i Sverige.

Naturskyddsföreningen vill att trålgränsen ska flyttas ut och att undantagen innanför gränsen tas bort. Dessutom vill man se ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden och en kraftig sänkning av fiskekvoterna.

Läs även

Omfattande och välkänt fusk i fisket tillåts fortsätta
Bottentrålning orsakar större utsläpp än flygindustrin
• Allt magrare sälar – kan få svårt att klara vintern
• Kris för strömmingen
• Industritrålare hotar Östersjöns ekosystem
• Varför är det så svårt att stoppa överfisket i Östersjön?
• EU lanserar handlings­plan mot botten­trålning

Källor: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa