Gå till innehållet

NASA om vad som sker vid två graders uppvärmning

Översvämning i Peru 2012. Foto: Aufgang, CC BY-SA 3.0,

Hur kommer jorden och mänskligheten påverkas om det blir två grader varmare? NASA har plockat ut några punkter ur FNs klimatrapport IPCC som förtydligar att det kommer drabba väldigt många människor och även slå hårt mot naturen.

I dagsläget är vi på väg mot betydligt högre uppvärmning än två grader, så följande scenario är under förutsättning att världens länder plötsligt fattar beslut som gör att utsläppen håller sig inom de riktlinjer som gjordes upp i Parisavtalet.

Här är några slutsatser om vad två graders uppvärmning innebär:
• De dödliga värmeböljorna som drabbade Indien och Pakistan år 2015, då ungefär 2 500 personer dog, blir årligen återkommande.
• Dubbelt så många människor runt om i världen kan komma att uppleva vattenbrist orsakade av klimatförändringen.
• Vissa platser kommer se en ökning i kraftiga regnoväder och därmed högre risk för översvämningar. Det kommer bland annat drabba Nordamerika, Nordeuropa, Nordasien och Sydostasien.
• 18 procent av de studerade insekterna, 16 procent av växterna och 8 procent av ryggradsdjuren kommer se sina livsmiljöer mer än halveras.
• Regnskogar kommer minska i biomassa, skogsbränderna kommer öka och träd i södra delen av de boreala skogarna kommer dö.
• Områden med döda bottnar kommer öka och i andra delar av haven kommer det vara så ont om syre att få arter klarar sig.
• Korallreven kommer i stort sett helt försvinna, med katastrofala följder för livet i haven.
• Risken för värmerelaterade dödsfall kommer öka. Framför allt i städer eftersom de är varmare än landsbygden.
• Risken för torska och vattenbrist kommer öka kraftigt, framför allt runt Medelhavet, i södra Afrika, Sydamerika och Australien.

– Det vi ser är inte bra – klimatpåverkan från en halv grads ökad uppvärmning är i många fall större än vad vi hade förväntat oss. Vi ser allt snabbare issmältning, större skador av tropiska stormar, starkare effekter från torka och översvämning med mera. Det är viktigare än vi tidigare hade trott att undvika den extra uppvärmningen mellan 1,5 och 2 grader, säger Drew Shindell, klimatforskare vid Duke University i North Carolina.

Källa: NASA

Mer att läsa