Gå till innehållet

Medborgar­forskning ger förvånansvärt mycket kunskap om humlor

Att låta allmänheten hjälpa till att samla in data som sedan analyseras av forskare kan ge viktig kunskap om arters utbredning och levnadssätt. Det visar en ny studie från USA.

Utökad kunskap om humlor behövs. Upp till var tredje humleart i Nordamerika minskar i antal och det är inte helt fastställt varför det sker. För att förbättra kunskapsläget lanserades 2014 Bumble Bee Watch (BBW). Användarna tar foton av humlor och skickar in dem via ett webbgränssnitt eller en app tillsammans med information om plats, datum och vilken växt som humlan observerades leta mat på. Den data som skickas in analyseras sedan av regionala experter och humlorna artbestäms.

Har gett ny kunskap

Enligt en ny studie från York University har BBW gett en mängd ny information om Nordamerikas humlor. Medborgarforskningen har avslöjat att vissa humlearter fortfarande finns kvar, identifierade nya platser för hotade arter som Bombus affinis och jordsnylthumla. Dessutom upptäcktes nya kopplingar mellan humlor och de växtarter de födosöker på. I korta ordalag täppte BBW till flera dataluckor och gav ny information som kompletterade de traditionella, vetenskapliga metoderna.

– Som forskare värdesätter vi verkligen bidraget från medborgarforskare och den bredd av data som de kan samla in, inklusive ett brett spektrum av platser och arter. Eftersom forskare vanligtvis saknar resurser och tid för att göra den här typen av fältarbete över ett så stort geografiskt område, sätter det verkligen fokus på vikten av samhällsvetenskapliga program, säger Victoria MacPhail, huvudförfattare som genomförde forskningen som en del av sin doktorsexamen vid York.

Hon berättar också att datan som kom in till BBW var “förvånansvärt mycket rikligare, mer robust och värdefull än väntat”.

Källa: York University och Plos One

Mer att läsa