Mauritius fladdermöss och natur hotas av avskjutning

Bara på ön Mauritius i Indiska oceanien lever en art fladdermöss som tillhör familjen flygande hundar. Nu hotas arten av ett regeringsbeslut om att tiotusentals individer ska dödas. Ett beslut som forskare menar kommer skada naturen och öka risken för översvämningar.

Förutom att arten lever på en så pass liten yta och därmed är känslig för förändringar har ett nytt hot dykt upp för mauritius flygande hundar. Den lilla öns regering har beslutat att döda upp till 18 000 fladdermöss, även inom naturreservat, då mauritius flygande hundar påstås förstöra litchi- och mangofruktodlingar, vilket är landets huvudsakliga inkomstkälla.

Det finns dock inte mycket forskning om exakt hur stor påverkan fladdermössen har på fruktodlingarna. En uppskattning gjord av Mauritian Wildlife Foundation sommaren 2014 bedömer fladdermössens inverkan som ”ganska liten”. Dessutom bidrar mautitius flygande hundar med flera ekosystemtjänster på den lilla ön, som numera bara har skog på två procent av sin yta.

Den utbredda skogsskövlingen bedöms ha försvårat skadorna av de stora översvämningarna som drabbade ön 2013 och som orsakade minst elva dödsoffer. Mauritius flygande hundar hjälper till att sprida fröer och pollinera blommor och är därför väldigt viktiga för att träd och annan växtlighet åter ska spridas på ön och därmed ge ett visst skydd mot översvämningar. Dessutom äter fladdermössen stora mängder insekter som annars skadar fruktträden.

Exakt hur många individer av arten som återstår är oklart, men det rör sig om ”några tiotusental”, vilket gör en avskjutning av 18 000 individer extra problematisk. Arten beskrivs som ”hotad” av IUCN:s rödlista.

Mauritius flygande hundar kallas även för ”flygande räv” eftersom ansiktet påminner något om en räv, pälsen är gyllene och eftersom de är så pass stora. Vingspannet på 0,7 meter motsvarar det hos en ringduva.

Läs mer om protesterna mot projektet på Save our Maritian Bats på Facebook. Det finns även en namninsamling online som man kan signera. När detta skrivs har över 10 000 personer protesterat mot regeringens beslut.