Massiv namninsamling tvingar EU att diskutera miljövänligare jordbruk

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

Över 1,1 miljoner underskrifter har samlats in för att ”Rädda jordbrukare och bin”. Nu kommer EU-kommissionen ta upp förslagen om att minska användningen av bekämpningsmedel och göra jordbruket mer miljövänligt.

Namninsamlingen är ett så kallat europeiskt medborgarinitiativ (ECI) som innebär att om en miljon underskrifter samlas in måste EU-kommissionen ta ställning till förslaget som namnunderskrifterna gäller. Nu har kampanjen ”Save bees and farmers” (rädda bin och jordbrukare) uppnått målet. Förutom över 1,1 miljoner godkända underskrifter stöttar även över 100 miljöorganisationer runt om i Europa projektet. Från Sverige deltar Naturskyddsföreningen.

– Det här är den sjunde framgångsrika europeiska medborgarinitiativet och redan det andra mot bekämpningsmedel. Det är en stark demokratisk signal till EU och nationella beslutsfattare att lyssna på medborgarna och ta steget bort från giftiga bekämpningsmedel. Jordbrukare och forskare har visat att ekologisk odling kan förse världen med mat utan kemikalier. Det är hög tid att våra politiker slutar lyssna på jordbruksindustrin och börjar jobba för våra barns framtid, säger Martin Dermine, representant för medborgarinitiativet och chef för PAN Europe.

Kampanjen menar att kemikalielobbyn har ett alldeles för stort grepp om jordbruket eftersom de tjänar pengar på att våra åkrar besprutas med stora mängder kemikalier.

– De säger att vi inte kan ge mat åt världen utan att förgifta den, men i varje land finns det lantbrukare och forskare som visar och bevisar att det inte är sant. Intelligent och försiktigt jordbruk kan minska bekämpningsmedlen med 80 procent med hjälp av smarta algoritmer och nya tekniker, skriver Save bees and farmers.

I april 2021, när det ”bara” var ungefär 500 000 underskrifter intervjuade Natursidan Miriam Hermsen, från den tyska naturorganisationen Manfred-Hermsen-Stiftung som engagerat sig i kampanjen:
– Det har varit känt i många år att det finns ett akut behov av att ändra sättet vi producerar maten på. Till och med konsumenterna har länge varit övertygade om att jordbruket måste bli grönare, detta visas i flera olika undersökningar, men politikerna har ännu inte levererat några grundläggande lösningar.

Rörelsen är kritisk till att jordbruksstödet gynnar stora industriella gårdar medan smågårdar har svårt att klara sig. Studier har visat att småbruk främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald, men de senaste tio åren har det i EU försvunnit i snitt en gård var tredje minut, enligt Manfred-Hermsen-Stiftung. Utvecklingen har visat sig tydligt för Europas fåglar. En studie har till exempel visat att antalet fåglar i jordbrukslandskapet minskat kraftigt i Tjeckien sedan landet gick med i EU och intensivt jordbruk pekas ut som en av huvudorsakerna till att antalet insekter halverats.

Några av punkterna som Save bees and farmers vill se:
• Fasa ut 80 procent av syntetiska bekämpningsmedel till år 2030 och 100 procent till 2035
• Återskapa biologisk mångfald på jordbruksmark
• Finansiellt stöd för lantbrukare som vill börja med ekologisk odling.

LÄS ÄVEN:
Stor namninsamling vill rädda bönder och bin i EU
• EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav
• Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU
• 2 av 3 vill veta om livsmedel gynnar biologisk mångfald
• Varierat odlingslandskap ger många fördelar och försämrar inte skörd
• EU:s nya jordbruksstöd kallas ”dödsstöt mot naturen och små jordbrukare”

Källa: PAN Europe och Save bees and farmers