Mangroveskogar innehåller mer kol än man tidigare trott

Mangrovedelta i Nya Zeeland. Foto: Erik Hansson

En ny studie har visat att världens mangroveskogar innehåller mer lagrad kol än man tidigare trott. De lagrar fyra gånger så mycket kol som regnskogar. Det innebär också att den avverkning av dessa skogar som pågår frigör enorma mängder kol.

Avverkningen av mangrove-skogar i världens våtmarker är intensiv. Mellan 1980 och 2000 skövlades minst 35 procent av dem, ofta för att skapa räkfarmer. Mellan år 2000 och 2015 orsakade avverkningen av mangroveskogar utsläpp av upp till 122 miljoner ton kol, mestadels lagrad i marken under mangroveträden. 75 procent av dessa utsläpp kom från tre länder: Indonesien, Malaysia and Burma.

LÄS ÄVEN: • Träd fortsätter lagra kol ju äldre de blir.

Det är inte bara utsläpp som avverkningen orsakar. Våtmarksskogarna minskar också risken för översvämningar, erosion, filtrerar miljögifter och är viktiga barnkammare för fiskar och många djur. Ekosystemtjänster som försvinner när skogarna avverkas.

LÄS ÄVEN: • Gamla tropiska skogar fortsätter lagra mer koldioxid – men hoten ökar

Dessa ekosystemtjänster beräknas ha ett värde av över 1,5 miljoner kronor per hektar mangroveskog.

Källa: Mongabay