Gå till innehållet

Lyckade naturvårdsinsatser för hotade pingviner

Efter flera års kamp har insatserna gett framgång

Den starkt hotade sydafrikanska pingvinen har det svårt. De har minskat i antal med 65 procent sedan 1989 och det beror troligen på kommersiellt fiske som lägger beslag på pingvinernas mat. Dessutom har fiskpopulationer börjat förflytta sig, vilket gör det svårt för pingvinerna att effektivt få tag på föda åt sina ungar. Bird Life International skriver att den snabba populationsminskningen gör att sydafrikansk pingvin till och med närmar sig att klassas som akut hotad, istället för starkt hotad.

I ett försök att vända trenden har det gjorts insatser med att få pingvinerna att återvända till en tidigare häckningsplats i naturreservatet De Hoop i Sydafrika. Den lockade förr upp till 100 pingviner, men övergavs för över tio år sedan efter att en ökenlo hittat dit och dödat flera pingviner. Pingvinexperter har gjort bedömningen att platsen återigen är lämplig och att det finns tillräckligt med föda i haven i närheten. Dessutom har det satts upp nät runt området för att göra det säkrare för fåglarna.

För att locka dit pingvinerna igen användes både attrapper i form av pingviner och genom att spela upp läten av sydafrikansk pingvin. Förhoppningen var att pingvinerna skulle uppfatta platsen som bebodd och därmed trygg. Det fungerade. Efter flera års arbete har det i år kläckts två pingvinungar i den tidigare kolonin.

Att locka pingviner till nya häckningsplatser är inte en långsiktig lösning, påpekar Lorien Pichegru, ordförande för Coastal and Marine Research Institute vid Nelson Mandela University för Mongabay:
– Men att bevara deras födoresurser är en långsiktig lösning. Snabbt agerande krävs för att öka tillgången till mat så att pingvinerna i populationen i sin helhet kan överleva i det vilda och inte bli funktionellt utrotade.

Pichegru har tillsammans med andra forskare kommit fram till att om inte tillräckliga insatser görs så kommer sydafrikanska pingviner bli så få till antalet att de saknar tillräcklig genetisk variation för att överleva – de blir funktionellt utrotade – redan till år 2035 på Sydafrikas västkust.

Film om projektet med att locka pingviner till naturreservatet De hoop:

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=MD_roEtHbCM

Läs även:
• 60% färre hakremspingviner sedan 1970-talet
• Katastrofal utveckling för pingviner – krav på skyddat område
Klimatförändringar stort hot mot Antarktis pingviner

Källor: Mongabay och Ecology and Evolution

Mer att läsa