Lagförslag i Brasilien kan tillåta skövling av 20 miljoner hektar regnskog

Amazonas. Foto: Lincoln BarbosaOwn work, CC BY-SA 3.0.

Brasiliens korruptionsanklagade president Michel Temer ska snart bestämma om han ska godkänna eller stoppa ett nytt lagförslag som kan tillåta stora företag att avverka 20 miljoner hektar av Amazonas regnskogar och ytterligare 40 miljoner hektar av landets savanner, rapporterar Mongabay. Förslaget har väckt starka protester från miljörörelsen.

Förutom att öppna upp för att avverka mer regnskog kommer lagförslaget också tvinga många småskaliga jordbruk att sälja sina marker till större företag. Sammanlagt ägs 80 miljoner hektar av småskaliga jordbrukare. Dessa områden befaras med den nya lagen omvandlas till storskaliga jordbruk och betesmarker. Dessutom sänks priset på marken för stora företag i det nya lagförslaget.

Senast den 22 juni ska presidenten fatta beslut om det kritiserade lagförslaget.

Läs mer i Mongabays reportage från området.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=VLDl8lIknlw”]

Källa: Mongabay