Gå till innehållet

Kraftigt ökad efterfrågan på stöd mot över­svämningar

De senaste åren har allt fler kommuner ansökt om statsstöd för att minska risken för översvämningar och ras.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som meddelar att de märkt av ett allt högre tryck från landets kommuner för att söka statsbidrag mot översvämningar och ras.

– Intresset från kommunerna att söka statsbidrag för de här naturolyckorna ökar, framför allt de senaste två åren har vi fått in många fler ansökningarna. Det beror också på att anslaget nu är större, säger Ida Axelsson Wall, samordnare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till Sveriges Radio.

Hon tror också att de många översvämningar som skett på många håll i Sverige de senaste åren påverkar ansökningarna om förebyggande åtgärder. En av kommunerna som sökt pengar på sistone är Åre, som i augusti drabbades av omfattande skador på byggnader, vägar och annan infrastruktur under stormen Hans. Nu har de sökt 31 miljoner kronor för översvämning- och erosionsskydd.

Sammanlagt har det kommit in ansökningar om ungefär 820 miljoner kronor för 2023, men det finns bara ungefär 475 miljoner kronor avsatta för statsbidraget och dessa pengar ska även räcka till en del projekt från tidigare år. Sammanlagt har MSB ett 80-tal pågående ärenden med ett totalt sökt belopp om drygt 2,4 miljarder kronor.

Några exempel på ansökningar under 2023:
• Översvämningsskydd i Färjestaden, Mörbylånga: 55,4 miljoner kr
• Återställningar & riskreducering skyfallet 2021 i Gävle: 3 miljoner kr
• Stödmur i syfte att förebygga ras och skred i Lidingö: 18 miljoner kr
• Översvämningsskydd, Mästers park i Lund: 1,8 miljoner kr
• Översvämningskydd i Stenungsund centrum: 3,9 miljoner kr

– Vi ser en blandning av stora och små projekt som kommunerna söker för och de omfattar olika typer av risker. Drygt häften av ansökningarna är inriktade på att förebygga översvämning, och knappt hälften ras och skred. Sen har vi ett par som gäller naturolyckor som kan uppstå som följd av erosion. Det området är nytt för bidraget, erosion lades till förra året i samband med en regeländring, säger Ida Axelsson Wall, samordnare för statsbidraget på MSB.

2022 genomfördes en kraftig höjning av bidragen från 25 till drygt 500 miljoner kronor. Under hösten avgörs hur stor nästa års anslag blir.

– Det ökade anslaget är välbehövligt, det innebär mer pengar till konkreta åtgärder i Sverige. Det är även viktigt med långsiktigheten så att det finns medel till statsbidraget under åren framöver, fortsätter samordnare Ida Axelsson Wall.

Läs även

Kalavverkning ökar risken för stora översvämningar
FN: 1,5 katastrofer dagligen år 2030
Så hjälper växter städer mot översvämningar
Klartecken för 20 km skyddsvall runt Falsterbo
• Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

Källa: MSB

Mer att läsa