Köttätande djur löper högre risk för att få cancer

25 procent av alla undersökta trädleoparder hade dött av cancer. Foto: Ltshears. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det är inte bara människor som drabbas av cancer. En ny studie från Danmark visar att rovdjur som äter däggdjur löper störst risk.

Cancer kan vara svårt att upptäcka hos vilda djur eftersom försvagade djur ofta dör av andra orsaker, exempelvis som byten för andra rovdjur eller att de svälter ihjäl. Nu har forskare från Syddansk Universitet undersökt över 110 000 djur av 191 olika arter i djurparker och kom fram till att cancer kan förekomma hos många olika däggdjur.

De fann att risken att dö i cancer varierade kraftigt mellan arterna. För 47 arter var antalet 0 procent medan över 57 procent av alla dödsfall av Byrnes pungmus berodde på cancer. Över lag var det dock tydligt att rovdjur löper större risk att drabbas och det gäller i ännu högre grad rovdjur som äter däggdjur. 25 procent av alla undersökta trädleoparder, öronhundar och rödvargar visade sig ha dött av cancer.

Forskarna anser att det även kan finnas koppling till att rovdjuren i fångenskap får begränsat med fysisk träning och låg mångfald av mikroorganismer. De fann också att stora kroppar och långa liv ökar risken för att utveckla tumörer, vilket även visats i studier på människor. Men detta gäller inom samma art, inte mellan arter – en elefant och en mus har ungefär lika stor risk att utveckla cancer.

– Sammantaget visar vårt arbete att cancer kan utgöra ett allvarligt och betydande hot mot djurs välfärd som behöver betydande forskning, speciellt med tanke på de senaste miljöförändringarna som orsakats av människan, säger medförfattaren Fernando Colchero, University of Southern Denmark.

Forskarna bakom studien anser också att arter som har en hög motståndskraft mot cancer kan leda till förbättrade metoder att bekämpa cancer även hos människor.

Källor: University of Southern Denmark och Nature