Gå till innehållet

Konstgjord ö fortsätter att locka arter

När Öresundsbron byggdes i slutet av 1900-talet skapades även en konstgjord ö med jord från Öresunds botten. Ön fick namnet Peberholm/Pepparholm. Sedan dess har ön inventerats regelbundet för att se hur livet utvecklas. I år har det återigen slagits rekord i artantal.

Pepparholms arter har återkommande inventerats och genom åren har det bland annat konstaterats grönfläckig padda, en rik mossflora och sammanlagt 600 växtarter och 30 häckande fågelarter på Pepparholm. Ny art för 2023 var att skedstorkar setts i området. Dessa är kvar på ön i år och antalet häckande fåglar är nu uppe i 40 arter – ett nytt rekord på ön. Förutom skedstork så häckar även bland annat storspov, strandskata, silltrut och större strandpipare.

Häckar i övergivna skarvbon

– Skedstorken anlände tidigt till Peberholm i år. De första paren kom redan i mars. En kartläggning av beståndet med drönare visade 13 häckande skedstorkar i maj. De utnyttjar övergivna skarvbon på södra sidan av ön, säger Hans Ohrt, miljöspeciallist på Øresundsbron.

En av anledningarna till de många häckande fåglarna på ön är att det sedan 2021 genomförs röjning av buskage och mindre träd på knappt 10 procent av öns areal för att även gynna fåglar och växter som trivs i öppna och ljusa områden.

– Naturen på ön får till stor del fortsätta att sköta sig själv precis som tidigare, och det är viktigt att vi värnar det och ser hur natur utvecklas utan mänsklig inblandning. Men med varsam röjning kan vi konstatera att flera av arter som tidigare försvunnit nu glädjande återvänder, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Ölandskungsljus.

Ölandskungsljus på Pepparholm.

Förutom 40 häckande fågelarter har det också hittats ungefär 350 växtarter på ön och i år tillkom flera arter; kvastfibbla, Ölandskungsljus, sumpmåra och franskmåra.

Läs mer om Pepparholm

Pepparholm är ungefär 130 hektar stor och fyra kilometer lång. Den skapades som en del av Öresundsförbindelsen där bron övergår i en tunnel. Tillsammans med grannön Saltholm och havet runt öarna ingår Pepparholm i ett Natura 2000-område. 2021 infördes naturvårdande insatser på cirka 10 procent av öns areal. Efter det har flera arter återvänt efter att tidigare ha försvunnit från ön.

Källa: Öresundsbron

Mer att läsa