Gå till innehållet

Livet frodas på konstgjord ö

Grönfläckig padda. Foto: Marek Szczepanek via Wikimedia

Grönfläckig padda. Foto: Marek Szczepanek via Wikimedia

I samband med bygget av Öresundsbron (1995-2000) byggdes även en konstgjord ö på den danska sidan med hjälp av jord från Öresunds botten. Ön fick namnet Pepparholm (ön Saltholm ligger i närheten) och sedan dess har endast biologer tillåtits gå i land. För 15 år sedan var det en karg ö utan liv, men sedan dess har utvecklingen gått snabbt och i år slår ön rekord i antalet fågelarter.

Nu finns det ungefär 1000 insektsarter, över 500 sorters växter och i år rekordmånga häckande fåglar – 27 stycken arter.

Bland växterna kan nämnas pimpinell, krypvide, strandiris, hägg, ängsnyckel och strimsporre och 2010 upptäcktes sensationellt en luffarspindeln på ön. Dessutom hyser ön den sällsynta grönfläckiga paddan. Bland fåglarna häckar exempelvis småtärna, silvertärna, skärfläcka och storskarv.

Kolonin med storskarv uppgår i år till över 300 par och nu har det beslutats att de innebär en fara för flygtrafiken på Kastrups flygplats och ska avlägsnas. Det är första gången som människan ingriper och påverkar den naturliga utvecklingen på Pepparholm.

Källor: Ekot och Skånskan

Mer att läsa