Gå till innehållet

Koloni med skedstorkar ny för Pepparholm

Den konstgjorda ön fortsätter att locka nya arter.

När Öresundsbron byggdes 1995-2000 skapades även en konstgjord ö på den danska sidan med hjälp av jord från Öresunds botten. Ön fick namnet Peberholm/Pepparholm. Sedan dess har ön inventerats regelbundet för att se hur livet utvecklas.

Det har genom åren bland annat konstaterats grönfläckig padda, en rik mossflora och sammanlagt 600 växtarter och 30 häckande fågelarter på Pepparholm. Ny art för i år är skedstorkarna som setts röra sig i området.
– Skedstorken på Peberholm är helt klart årets mest sensationella och oväntade fynd. Vi har en koloni på cirka 20 skedstorkar som frekvent flyger över ön, säger Hans Ohrt, miljöspecialist på Øresundsbron.

På Jylland i Danmark har skedstorken häckat sedan 1996 och arten expanderar norrut i takt med att den globala uppvärmningen förvärras. Den ses årligen i Sverige sedan 2018.

Men det är inte de enda positiva fågelnyheterna från ön. Sedan 2021 genomförs en del röjning av buskage och mindre träd på ön för att gynna fåglar och växter som behöver öppna områden. Det har visat sig fungera, dels för skrattmåsar och tärnor, men även skärfläckor verkar uppskatta åtgärderna.

– Skärfläcka är också ett värdefullt fynd och en av fågelarterna som vi hoppats att få tillbaka på Peberholm när vi gjorde röjningen av vegetation på ön södra sida. Men till skillnad från skedstorken är det en art som också finns på några andra håll i Öresundsregionen, säger Hans Ohrt.

Även växterna ökar i antal. Orkidéerna sprider sig till nya områden på ön och dubbelnycklar är en ny art för ön, det är även styvgröe, vanlig kabbleka och två arter av oxbär.

– Vi glada för att den biologiska mångfalden stärks av våra insatser de senaste åren. Vi vill att ön fortsätter utvecklas naturligt. Men genom att röja varsamt i ett mindre område, och komplettera strategin med naturvårdande insatser, når vi önskad effekt eftersom fågel- och växtlivet utvecklas positivt, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Läs även

Konstgjord “öde” ö i Öresund full av liv
Värdefull mossflora på konstruerad ö i Öresund

Källa: Öresundsbron

Mer att läsa