Gå till innehållet

Konstgjord “öde” ö i Öresund full av liv

Peberholm. Foto: Øresundsbron

Peberholm, eller Pepparholmen, är en konstgjord ö som skapades på 1990-talet när Öresundsbron byggdes. Sedan dess har ön i stort sett inte haft några besök av människor och idag rymmer den konstgjorda ön höga naturvärden.

De enda som besökt ön (i stora drag) är biologer som undersökt hur det går för Peberholms växter och djur, samt personer som hjälpt till med att bibehålla de höga naturvärdena. I fjol röjdes exempelvis buskar och träd för att inte ön skulle växa igen helt – något som påverkat flera arter negativt. Bland annat skrattmåsar, storspovar och flera andra fågelarter.

– Tofsvipor, fiskmåsar och silltrutar har varit på väg att försvinna på grund av tätare växtlighet. Men efter fjolårets röjning av buskar och träd kan vi se att de har etablerat sig starkare på ön och håller sig kvar, säger Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron.

Peberholm är 130 hektar stor och det hittas ständigt nya arter och förändringar i vilka djur och växter som etablerar sig på ön. Orkidén ängsnycklar har spridit sig till flera platser de senaste åren och dubbelnycklar är en ny växt för Peberholm.

Gråhäger och skedand häckade för första gången i år och förhoppningen är även att nu när ön har mindre växtlighet ska den locka fler tärnor.

– Sent under häckningsperioden observerades ett mindre bestånd av kentsk tärna i det röjda området på öns södra sida. Vi tror att den började häcka på annat håll och sedan flyttade till Peberholm. Att attrahera just häckande tärnor är ett av målen med de naturvårdande insatserna på ön, säger Hans Ohrt.

Det har sammanlagt hittats ungefär 600 växtarter och 30 häckande fågelarter på ön. Tanken med skötseln av ön är att den ska stärka den biologiska mångfalden samtidigt som det mesta av ön fortsätter utvecklas helt naturligt.

Källa: Øresundsbron

Mer att läsa