Kommunen stoppar avverkningen i Garphytteklint

Bilder från området. Foto: Thomas Johansson

Den långa kampen om Garphytteklint har nu nått en mycket viktig delseger – Örebro kommun har beslutat att inleda beredning av att skapa ett kommunalt naturreservat i området.

Bakgrunden till kampen om skogen är att länsstyrelsen avbröt sina försök att bilda ett naturreservat vid Garphytteklint med hänvisning till den nya skogspolitiken. Beslutet överklagades av flera privatpersoner, Naturskyddsföreningen och Örebro kommun.

En av de boende i området kommenterade i förra veckan turerna så här i en intervju med Natursidan:
– Vi skulle helst vilja att kommunen tar över frågan om reservatsbildningen från länsstyrelsen. Kommunen kan på samma sätt som länsstyrelsen inleda en reservatsbildning. De har redan kontaktat markägaren och har enligt uppgift erbjudit honom att kommunen vill köpa skogen. Han har dock bestämt avvisat detta erbjudande.

Nu har det hänt. Kommunen har övertagit länsstyrelsens avbrutna reservatsförslag och vill inrätta ett reservat på 60 hektar. Kommunen har också utfärdat ett treårigt interimsbeslut som förbjuder skogsbruk i området under tiden som reservatsfrågan utreds fram till den 26 september 2025.

– Det är unikt att en kommun vågar ta ett sådant beslut. Vi boende och alla andra som kämpar för skogen ser detta som en viktig delseger, men är samtidigt medvetna om att beslutet kan rivas upp genom förändrade politiska förhållanden. Vi kommer fortsätta att bevaka frågan. Skogen på Garphytteklint ska stå kvar! säger personen som bor i området.

David Tverling, samordnare för Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Örebro kommenterar beskedet så här i Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges natur:
– Vi har kämpat så länge att det är svårt att ta in det än, men vi är jätteglada. Jag tror vi började inventera området redan 2015.

Om det blir ett naturreservat av området kommer markägaren få ersättning som motsvarar 25 procent över marknadsvärdet för skogen.

LÄS ÄVEN:
• Länsstyrelsen ger upp naturreservat – direkt konsekvens av ny skogspolitik
Kommun överklagar nej till naturreservat