Klart för jakt på skarvar i Stockholms skärgård

(null)

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Idag beslöt länsstyrelsen att ge klartecken till jakt på 1810 skarvar i Stockholms skärgård.

Fåglarna får skjutas ”på ett antal utpekade platser vid vissa tider och under noggrant formulerade förutsättningar”.

– Skyddsjakten ska framför allt skydda återväxten av abborre, gädda och gös, som alla har stor ekonomisk betydelse för fisket, säger Mia Olausson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Länsstyrelsen menar att forskningen ”visar olika resultat när det gäller skarvens påverkan på fiskbestånden. På vissa platser påverkas bestånden inte alls, medan födosökande skarvar kan orsaka stora skador under andra omständigheter”.

– Syftet med skyddsjakten är att minska risken för att många fåglar söker föda i vissa grunda och trånga vikar som är extra viktiga reproduktionsområden för fisken. Dessutom kommer det att vara tillåtet att jaga skarv vid vissa utsättningsplatser, fiskodlingar samt vid nät och andra fiskeredskap, säger Mia Olausson.

– Syftet är inte att skjuta så många skarvar som möjligt utan att skrämma dem från att söka föda på de platser som nämns i beslutet. Det innebär att jakten ska ske när det är många skarvar samtidigt på platsen och att helst bara en fågel ska skjutas per tillfälle, säger Mia Olausson.

Källa: Länsstyrelsen