Gå till innehållet

Kattugglor anpassar fjäderdräkten efter temperaturen

Kattugglor finns i en grå och en brunröd färgvariant. Nu har forskare i Finland visat att grå fjäderdräkt är en anpassning till kyla.

Forskarna vid universitetet i Turku undersökte generna hos 370 kattugglor i södra Finland; 220 med grå fjäderdräkt och 150 med brunröd. Sedan tidigare har studier visat att de båda färgmorferna skiljer sig åt i hur de lever sina liv och i sina beteenden, men de är samma art. Även om det händer att de olika färgmorferna finns i samma område så är mörkare (rödbruna) individer vanligare i varmare och fuktigare miljöer, medan ljusgrå kattugglor vanligtvis hittas i kalla, torra och snörika miljöer, såsom i Finland och Sverige.

– Baserat på detta antagande har det förutspåtts att det varmare klimatet och snöbristen kan leda till en förändring mot mörkare fjäderfärg i kalla regioner som har dominerats av gråa ugglor, säger postdoktor Miguel Baltazar-Soares, som ledde ett internationellt team bestående av forskare från Åbo universitet i Finland samt Lunds universitet och Linköpings universitet i Sverige.

Den nya forskningen visar att den ljusgrå fjäderdräkten är kopplad till viktiga funktioner som hjälper fågeln att överleva i kalla miljöer.

Kattuggla med rödaktig fjäderdräkt.

Kattuggla, röd färgvariant.

Forskarna fann genvarianter som kopplar samman färgpolymorfism och potentiella anpassningar till kalla miljöer, exempelvis fettinlagring och kontroll av svältreaktioner. I takt med att de globala temperaturerna stiger kommer det sannolikt att bli allt vanligare med mörkbrun fjäderdräkt hos kattugglor i områden som idag har gråa kattugglor.

Källor: Molecular biology och University of Turku

Mer att läsa