Jordbävning skapade livsmiljö för hotade arter

Sotsumphöna. Foto: Frankzed via Wikimedia

Sotsumphöna. Foto: Frankzed via Wikimedia

Staden Christchurch drabbades 2011 av en jordbävning som dödade 185 personer och orsakade skador för hundratals miljarder kronor. Vid sidan om katastrofen förändrades också naturen i omgivningen och lockade till sig hotade fåglar.

Kommunen har sedan 1984 genomfört inventeringar i staden efter den hotade sotsumphönan (Spotless Crake, Porzana tabuensis). Fågeln var vanlig i Christchurch på 1800-talet, men drevs bort av förändrade miljöer, nya arter, jakt och virus.

Efter att jordbävningen 2011 orsakat en utökning av våtmarkerna i området med 20 hektar återvände dock fågeln snabbt till stadens våtmarker för första gången på över 100 år. 2014 sågs två individer och många fler spår av den svårsedda arten som är aktiv på nätterna.

I de nya våtmarkerna har dessutom 15 individer av den akut hotade australiska rördrommen upptäckts och med tanke på att det bara beräknas återstå 900 individer av arten i Nya Zealand är det en ansenlig ny population.

Källa: Radio New Zealand News